Siedmiu wspaniałych dla Grupy TP

Grupa TP finalizuje wybór strategicznych partnerów informatycznych. W pierwszej fazie wyłoniła trzy firmy. W następnej, podpisze cztery kolejne umowy.

Wybór Dostawców Strategicznych, to projekt rozpoczęty rok temu przez Grupę TP, którego celem było wyłonienie dla każdej z siedmiu domen IT po jednym, strategicznym partnerze do jej obsługi. Zajmą się oni rozwojem i wsparciem utrzymania aplikacji. Podpisane zostały już umowy z pierwszymi trzema firmami.

W szczytowym okresie grupa TP miała 124 dostawców, później zredukowała ich liczbę do 52. Większość z nich nie miała wystarczających kompetencji do objęcia całej domeny integracji aplikacji. Doświadczenia startujących w przetargach firm - w postaci wcześniejszej współpracy z grupą TP - były istotne, ale nie stanowiły kryterium dominującego, ze względu na poprzednią specyfikę rozdrobnionej współpracy z małymi spółkami. Przy wyborze dostawców uwzględniono przede wszystkim potencjał spółek, które stanęły do przetargu. "Partner musi być zdolny do objęcia całej domeny - rozwoju aplikacji jak i ich utrzymania. Musi, zatem, mieć zasoby i kapitał do finansowania zamawianych projektów, utrzymywania zespołów pomiędzy jednym a drugim zleceniem" - tłumaczy Piotr Muszyński, wiceprezes, członek zarządu TP ds. operacyjnych.

Które firmy wybrała Grupa TP, jakie będa ich obowiązki? Czytaj w serwisie Computerworld.pl