Sierpień dobry w komputerach

Produkcja sprzedana przemysłu była w sierpniu według GUS o 1,1% niższa niż przed rokiem i o 1,2% niższa niż w lipcu br. Wzrosty odnotowano w 16 z 29 działów przemysłu, w tym największe – odpowiednio 20-proc. i 17-proc. – w produkcji urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych oraz maszyn biurowych i komputerów.

GUS przedstawił dane na temat dynamiki produkcji przemysłowej w sierpniu br. Produkcja sprzedana przemysłu była w sierpniu o 1,1% niższa niż przed rokiem i o 1,2% niższa od wyników z lipca br. Jak podano w komunikacie GUS, uwzględniając czynniki o charakterze sezonowym, produkcja sprzedana była o 0,8% wyższa niż przed rokiem. Tymczasem w lipcu wzrost przy uwzgłednieniu czynników sezonowych wyniósł 2,4% a w czerwcu 2,9%.

Spadek produkcji sprzedanej w porównaniu z ubiegłorocznym sierpniem zanotowano w 13 spośród 29 działów przemysłu. Największy spadek nastąpił w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (-24,2%) oraz sprzętu transportowego (-22%$). Działy te w ub. roku odnotowały w analogicznym okresie wyraźny wzrost. Wzrost produkcji nastąpił w sierpniu br. w 16 działach, przy czym największy w produkcji sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych – o ponad 20%. Wyraźnie wzrosła także sprzedana produkcja maszyn biurowych i komputerów – o ponad 17%. Nastąpił także m.in. 9-proc. Wzrost w działalności wydawniczej oraz poligrafii i reprodukcji nośników informacji.