Sierpień miesiącem zaufania

W sierpniu br. budowany przez Ipsos wskaźnik optymizmu polskich konsumentów wzrósł o 3 punkty i notowany jest obecnie na poziomie powyżej 82 punktów.

W tym roku WOK notowany był powyżej 80 punktów jeszcze tylko w maju i w czerwcu.

Jak ponadto wynika z badania, poprawie uległ również klimat gospodarczy i skłonność do zakupów. Jedna czwarta Polaków jest zdania, że obecny okres jest dobry na zakupy dóbr trwałych. Od kilku miesięcy zwiększa się też stale odsetek osób, które mogą zaoszczędzić jakieś pieniądze.

Poprawie nastrojów wśród konsumentów towarzyszy spadek lęku przed bezrobociem. Mniej jest też lęku przed wzrostem cen. Obecnie już tylko 30% Polaków uważa, że ceny w najbliższym czasie będą rosły szybciej niż dotychczas. Tuż przed przystąpieniem Polski do UE, w kwietniu br., odsetek ten wynosił 59%.