Silni stawiają na edukację

Poziom edukacji w niemal wszystkich krajach OECD podnosi się, dotyczy to w szczególności szkolnictwa wyższego - wynika z raportu OECD "Education at a Glance".

Ponad jedna trzecia uczniów w krajach OECD - w niektórych krajach około połowy - uzyskuje stopnie uniwersyteckie. Nadal jednak znaczna część uczniów nie kończy szkoły średniej co jest minimum wymaganym na rynku pracy. W krajach OECD zaledwie 56% dorosłych osób bez wykształcenia średniego posiada pracę. Jeśli zaś pracują, to 26% z nich zarabia połowę lub mniej, niż mediana płacy krajowej.

Analitycy OECD uważają, iż zmian potrzebuje system finansowania szans edukacyjnych, który określają jako "uprzedzony klasowo" i wsteczny. To przekłada się na wyniki, na przykład uczniowie z ekonomicznie najbardziej upośledzonego kwartyla społeczeństwa 3,5-krotnie częściej niż ich rówieśnicy lokują się w najniższym kwartylu osiągnięć w zakresie matematyki. W żadnym z krajów prawidłowość ta nie jest niższa niż dwukrotność.

Tegoroczny raport OECD "Education in Glance" przynosi jeszcze inne informacje o szkolnictwie:

@ 84% mieszkańców krajów OECD, którzy posiadają wykształcenie wyższe, ma także pracę.

@ Publiczne finansowanie edukacji pozostaje priorytetem społecznym. Pomiędzy 1995 a 2003 rokiem edukacja miała rosnący udział w wydatkach publicznych w większości krajów. Szczególnie duży był ów wzrost w Danii, Grecji, Nowej Zelandii, na Słowacji i w Szwecji.

@ Obniża się natomiast udział publicznych wydatków w wydatkach na edukację wyższą. Spadł on z 81,2% w 1995 r. do 76,2% w 2003 r. Tylko w Czechach, Irlandii, Norwegii i Hiszpanii miał miejsce wzrost. Udział prywatnych środków w finansowaniu szkolnictwa wyższego waha się od 50% w Australii, Japonii, Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych do mniej niż 5% w Dani, Finlandii, Grecji, Norwegii i Turcji. Większość owych prywatnych środków pochodzi z czesnego.

@ Rośnie liczba studentów zapisujących się na studia poza swoją ojczyzną. W 2004 r. takich międzynarodowych studentów było 2,7 miliona osób. To wzrost o 8% w porównaniu z 2003 r. i blisko dwa razy więcej niż w 1995 r. Ponad połowa z tych studentów studiuje w jednym z czerech krajów OECD: Stanach Zjednoczonych (22%), Wielkiej Brytanii (11%), w Niemczech (10%) i we Francji (9%).

@ Roczne wynagrodzenie nauczycieli z minimum 15 letnim stażem w gimnazjum jest najniższe w Polsce (poniżej 10 tys. dolarów) a najwyższe w Niemczech, Korei i Szwajcarii (ponad 48 tys. dolarów) oraz Luksemburgu (80 tys. dolarów).

@ W rozbiciu na płcie, na korzyść kobiet zmienia się porównanie całkowitego czasu nauki. O ile w przedziale wiekowym 55-64 lata średni czas edukacji kobiet jest dłuższy niż mężczyzn tylko w 3 krajach, to w przedziale 25-34 lata kobiety kształciły się dłużej w 20 z 30 krajów OECD. W pozostałych 10 krajach jedynie w Szwajcarii i Turcji różnica na niekorzyść kobiet jest większa niż pół roku.