Skandynawia bezkonkurencyjna

Sześć krajów europejskich znalazło się w pierwszej dziesiątce najbardziej konkurencyjnych gospodarek Światowego Raportu o Konkurencyjności 2003 - 2004, opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne.

Najbardziej konkurencyjną gospodarką świata według rankingu wartości wskaźnika wzrostu konkurencyjności (GCI) jest Finlandia. W pierwszej dziesiątce znalazły się także wszystkie pozostałe kraje skandynawskie - Szwecja, Dania, Islandia i Norwegia, oraz Szwajcaria. Drugą pozycję utrzymały Stany Zjednoczone - przede wszystkim dzięki silnej pozycji w sektorze technologicznym. W oddzielnej notce podkreślono, że wzrost PKB USA w III kwartale br. wyniósł 7,2%.

Pierwsza dziesiątka w całości przedstawia się następująco: 1. Finlandia, 2. USA, 3. Szwecja, 4. Dania, 5. Tajwan, 6. Singapur, 7. Szwajcaria, 8. Islandia, 9. Norwegia, 10. Australia. Do dziesiątki awansowała, w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem, Islandia (z 12.), kosztem Kanady, która uzyskała wynik plasujący ją obecnie na 16. pozycji. Światowe Forum Ekonomiczne objęło swoim 24. dorocznym badaniem wzrostu konkurencyjności 102 państwa, o 22 więcej niż poprzedniej edycji.

Z grona państw członkowskich Unii Europejskiej najgorzej wypadła Grecja (35. miejsce) i Włochy (41. miejsce). Pomimo trudności z deficytami budżetowymi, Niemcy (13. pozycja) i Francja (26.) poprawiają swoją pozycję w rankingu dzięki polepszeniu sytuacji w instytucjach publicznych i technologii. Wielka Brytania spadła z 11. na 15. pozycję właśnie w związku ze spadkiem jakości pracy instytucji publicznych.

Najlepiej spośród wstępujących do Unii krajów wypadają Malta (19. pozycja) i Estonia (22. pozycja). Polska sklasyfikowana na 45. miejscu, awansowała o 5 miejsc; gdyby w rankingu brały udział tylko te kraje, co w roku ub., mielibyśmy 43. miejsce. Wyżej od nas są z naszych sąsiadów także Słowenia (31., spadek z 26.), Węgry (33. awans z 29.), Łotwa (37., awans z 43), Czechy (39., awans z 36.), Litwa (40., awans z 40.) i Słowacja (43., awans z 41).

Z ciekawszych wyników - Rosję sklasyfikowano na 70 miejscu, a Chiny na 44. Najwyżej sklasyfikowanym krajem afrykańskim jest Botswana (36. miejsce), a południowoamerykańskim - Chile (28). Kraje "drugiej fali" rozszerzenia Unii pozostają wyraźnie w tyle - Bułgaria (64.), Turcja (65) i Rumunia (75.).

W rankingu pod względem wartości wskaźnika konkurencyjności biznesowej (BCI, wprowadzony od 2000 roku jako dodatkowa miara pozwalająca ustalić konkurencyjność kraju przez pryzmat produktywności i konkurencyjności firm działających na jego obszarze - red.) ponownie 1. miejsce zajęła Finlandia, przed USA, Szwecją i Danią. 4. miejsce okupują już jednak Niemcy, po nich zaś kolejno występują Wielka Brytania, Szwajcaria, Singapur, Holandia i Francja. Pod względem wartości tego indeksu, Polska zajęła 47. lokatę (rok wcześniej - 46).

Raport znajduje się pod adresem: http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Global+Competitiveness+Programme%5CGlobal+Competitiveness+Report%5CGlobal+Competitiveness+Report+2003-2004 .

Informacja o ubiegłorocznym raporcie: http://www.cxo.pl/news/49241.html .


Zobacz również