Skandynawia najbardziej internetowa w Europie

Według raportu opublikowanego przez Eurostat, w Unii Europejskiej najwięcej z Internetu korzysta się w krajach skandynawskich - dotyczy to zarówno firm jak i indywidualnych użytkowników.

Wśród 25 krajów UE przeciętnie 47% osób prywatnych to użytkownicy Internetu; z Sieci korzysta też przeciętnie 89% firm. Najwyższy odsetek użytkowników indywidualnych i firm (liczony ogółem) zanotowano w Szwecji (82%). Najniższy - w Grecji (20%) a niewiele lepiej jest na Węgrzech, na Litwie w Polsce (29%) i Portugalii.

Raport oparto na badaniu przeprowadzonym w I kwartale 2004 roku. Według badania, w Polsce 30% mężczyzn i 28% kobiet korzysta z Internetu; wśród firm z Sieci korzysta 85%. Szerokopasmowy dostęp ma jednak tylko 8% gospodarstw domowych i 28% firm. Średnia w całej Unii jest dużo wyższa - z szerokiego pasma korzysta 70% firm. Ponadto średnio 51% mężczyzn i 43% kobiet to prywatnie internauci, z Sieci korzysta też 89% firm.

Oto inne spostrzeżenia i wnioski autorów raportu:

@ Małe i średnie firmy pozostają w tyle za wielkimi korporacjami pod względem wykorzystania Internetu i e-handlu

@ przedstawiciele biznesu chętniej korzystają z usług e-administracji niż osoby prywatne

@ istnieje różnica w stopniu wykorzystania Internetu pomiędzy kobietami i mężczyznami na niekorzyść kobiet, choć najmniejsza jest w grupie wiekowej 16-24. Najmniejsze różnice pomiędzy liczbą internautów i internautek są w krajach nadbałtyckich i Finlandii.

@ firmy bardzo szybko przechodzą obecnie na szerokie łącze (porzucając technologię ISDN).


Zobacz również