Skanowanie w sieci linuksowej

Drukarki sieciowe to już od dawna normalny element wyposażenia sieci biurowych. W przeciwieństwie do nich, skanery instaluje się na indywidualnych stanowiskach pracy. A przecież instalacja sieciowa daje korzyści również i w przypadku skanerów. W Linuksie udostępnienie skanera wielu użytkownikom w sieci nie jest wielkim problemem.


Drukarki sieciowe to już od dawna normalny element wyposażenia sieci biurowych. W przeciwieństwie do nich, skanery instaluje się na indywidualnych stanowiskach pracy. A przecież instalacja sieciowa daje korzyści również i w przypadku skanerów. W Linuksie udostępnienie skanera wielu użytkownikom w sieci nie jest wielkim problemem.

Ze skanerami zwykle jest tak: potrzebne są rzadko, ale gdy już są potrzebne, zwykle są podłączone do niewłaściwego komputera. Szczególnie w małych biurach lub wydziałach przedsiębiorstw skanowanie rzadko jest komfortowe. Skaner jest zwykle podłączony do centralnego komputera. Aby wczytać dokument, trzeba zwykle wykonać następujące czynności:

  • Zanieść dokument do komputera ze skanerem.

  • Włożyć dokument do skanera.

  • Uruchomić aplikację skanowania.

  • Zapisać plik graficzny, utworzony przez aplikację.

  • Zapisać plik na dysku sieciowym.

  • Wrócić na miejsce pracy.

  • Pobrać plik z serwera.

  • Przekształcić plik do żądanego formatu.

  • Zaimportować wynik do żądanej aplikacji.
Skanowanie w sieci linuksowej

Niezbędnik - obsługa skanera wymaga zainstalowania pakietu SANE.

Dużo wygodniej byłoby zaimportować wczytywany dokument bezpośrednio do aplikacji, w której jest potrzebny. Do tego potrzebny jest dostęp do skanera za pośrednictwem Sieci. Dokładnie taki dostęp można skonfigurować w systemie Linux za pomocą oprogramowania projektu SANE (www.sane-project.org). W ten sposób nie unikniemy wprawdzie wycieczki do skanera, ale oszczędzimy sobie pozostałych czynności pomocniczych.

Instalacja SANE

Większość dystrybucji Linuksa zawiera mniej lub bardziej aktualne wersje składników SANE. To nie powinno dziwić, gdyż o ile wcześniej korzystanie ze skanera było w Linuksie niemal niemożliwe, o tyle przecież nazwa projektu brzmi Scanner Access Now Easy - i w większości przypadków jest to prawda.

SUSE Linux 9.2 zawiera SANE w wersji 1.0.14; moduł jest domyślnie instalowany podczas standardowej instalacji. Aby sprawdzić, czy SANE jest zainstalowany na komputerze, otwórz YaST i przejdź do punktu menu Dodawanie lub usuwanie programów. Zobaczysz przegląd zainstalowanych pakietów, a "w" SUSE Linux domyślnie ustawiony jest tryb wyszukiwania.

W polu wyszukiwania wpisz po prostu "sane". Jeżeli system pokaże zainstalowany pakiet, rozpoznasz to po zaznaczonym polu wyboru przed nazwą pakietu. Gdyby tak nie było, zaznacz pole wyboru przed nazwą pakietu i rozpocznij instalację.

Skanowanie w sieci linuksowej

Jak Windows - SUSE Linux 9.2 automatycznie rozpoznaje skanery USB, proponując od razu uruchomienie odpowiedniego modułu YaST.

Komfortową instalację przeprowadzisz za pomocą modułu YaST do instalacji skanera. Moduł ten nie jest domyślnie instalowany podczas standardowej instalacji SUSE Linux. Znajdziesz go na serwerze FTP SUSE pod adresem ftp.suse.com/pub/suse/i386/9.2/suse/noarch/, zaś nazwa pliku brzmi yast2-scanner-2.10.5-2.1.noarch.rpm.

Włączenie pakietu do struktury menu YaST wymaga prostego polecenia, które musisz wydać jako użytkownik root:

rpm -Uvh yast2-scanner-2.10.5-2.1.noarch.rpm

Przy następnym uruchomieniu YaST w sekcji sprzętu pojawi się nowa ikona do instalacji skanera. SANE obsługuje skanery na porcie równoległym, złączu USB oraz skanery SCSI. Ponieważ od pewnego czasu większość sprzedawanych skanerów to urządzenia USB, w dalszej części opisu ograniczymy się do takiego modelu. W przypadku skanerów z portem równoległym i SCSI przebieg instalacji jest niemal identyczny. W większości przypadków wystarczy ręczny wybór modelu.

W przypadku skanerów USB instalacja jest prostsza, gdyż system hot-plug Linuksa samoczynnie rozpoznaje model, a nawet od razu proponuje uruchomienie odpowiedniego modułu YaST.

Skanowanie w sieci linuksowej

Obszerna lista skanerów obsługiwanych przez SANE budzi uznanie.

Bezpośrednio po uruchomieniu modułu instalacji skanera pyta, czy ma skonfigurować interfejs użytkownika KDE do pracy ze skanerem. Potrzebny do tego pakiet nie jest ujęty w ograniczonej dystrybucji SUSE na płycie CD. Możesz jednak pobrać pakiet kde3graphics-scan z serwera FTP SUSE i ręcznie zainstalować go na komputerze. W przypadku skanera sieciowego nie jest to jednak konieczne.

Pozostało już tylko kilka kroków do zakończenia konfiguracji. Wybierz z listy producenta i model swojego skanera. Zatwierdź wybór, klikając Dalej.

Moduł instalacji skanera wyświetli teraz producenta, wybrany model i proponowany sterownik. Nie zdziw się, gdy - jak w naszym przykładzie - sterownik będzie wskazywał na zupełnie innego producenta.

Wiele skanerów, w tym nawet markowe, to produkty OEM. Moduł instalacji skanera proponuje zwykle ten sterownik, który uznaje za najbardziej odpowiedni dla danego modelu.

Gdy zatwierdzisz propozycję YaST, otrzymasz możliwość przetestowania funkcji zainstalowanych sterowników. Po kliknięciu przycisku Test skaner wczytuje znajdujący się w nim dokument, a wynik wyświetla w miejsce logo SANE. Ostatnie kliknięcie Dalej i instalacja skanera jest zakończona.

Skanowanie w sieci linuksowej

Prosta instalacja skanera: podaj model, a system zrobi resztę.

W ten sposób załatwiliśmy łatwiejszą część instalacji. Instalacja demona, który udostępni skaner w sieci, wymaga przejścia do wiersza poleceń.

Instalacja demona sieciowego

Wszystko, co jest potrzebne do uruchomienia demona sieciowego, zostało już zainstalowane na komputerze podczas instalacji pakietu SANE. Pozostaje zatem jedynie aktywować odpowiednią konfigurację i zadbać o to, by także po ponownym uruchomieniu komputera skaner był nadal dostępny dla wszystkich użytkowników w sieci.

Na potrzeby kolejnych czynności musisz zalogować się jako użytkownik root. Dzięki temu wykonasz wiele kroków w przeglądarce plików lub za pomocą narzędzi graficznych, a nie w wierszu poleceń i jego niewygodnych edytorach.

Skanowanie w sieci linuksowej

Pierwszy krok - aktywacja demona SANE odbywa się w folderze konfiguracyjnym Xinetd; w normalnych warunkach nasłuchuje on na porcie 6566.

Za przekierowanie zapytań z sieci odpowiada demon saned. Osobliwością demona saned jest to, że nie instaluje się on jako samodzielny demon, lecz jest wywoływany przez demona Inet (inetd) z chwilą, gdy ten ostatni rozpozna pytanie na porcie zarezerwowanym dla SANE. Aby to działało, musisz najpierw zmodyfikować plik /etc/xinet.d/

sane-port. Należy zmienić wpis

disable = yes na disable = no.

Następnie należy poinformować demona sane, z jakiego obszaru adresów skaner ma być dostępny. Wymaga to dopasowania pliku /etc/sane.d/saned.conf do parametrów twojej

Sieci. Jeżeli dla przykładu pracujesz z adresami z obszaru 192.168.0.x, należy wpisać do pliku 192.168.0.0/24.

Zapisz plik i otwórz okno wiersza poleceń. Niezbędne jeszcze czynności najłatwiej będzie załatwić w ten sposób. Domyślnie superdemon Xinetd nie jest uruchomiony. Nadrobisz to poleceniem:

rcxinetd start