Skasowane = utracone


File Shredder

To narzędzie służy do bezpiecznego kasowania plików i folderów oraz wymazywania wolnej przestrzeni na dysku. File Shredder dostępny jest bezpłatnie (www.pcworld.pl/ftp/file.shredder.html), a sama aplikacja może zostać zintegrowana z menu kontekstowym Eksploratora Windows. Oprogramowanie jest intuicyjne w użyciu. Dodaj pliki i foldery, które chcesz bezpowrotnie usunąć z dysku, po czym naciśnij Shred Files Now. File Shredder zamazuje dane w jednym, dwóch lub siedmiu przebiegach lub metodą DoD 5220-22.M oraz Petera Gutmanna.

Eraser

Eraser (eraser.heidi.ie) to niewielka aplikacja do systemu Windows, która umożliwia skuteczne kasowanie plików oraz oczyszczanie wolnej przestrzeni na dysku. Program rozwijany jest na zasadach licencji GNU GPL.

Eraser integruje się z menu kontekstowym Eksploratora Windows dostępnym pod prawym przyciskiem myszy. Dostępne opcje to Wymaż oraz Wymaż przy ponownym uruchomieniu. Do dyspozycji masz również interfejs graficzny (GUI) zawierający kilka ustawień oraz moduł harmonogramu, który umożliwia zaplanowanie i wykonywanie powtarzających się zadań usuwania danych i oczyszczania dysku w ustalonych odstępach czasu.

Aplikacja ma aż 13 metod kasowania danych, m.in. DoD 5220.22-M w wariancie z trzema i siedmioma przebiegami, niemiecki algorytm VSITR, brytyjski HMG Infosec 5 z jednym lub trzema przebiegami, rosyjski GOST P50739-95 (2 przebiegi) oraz algorytmy Petera Gutmanna (35 przebiegów) i Bruce’a Schneiera (7 przebiegów). Erasera wyposażono w mechanizm, który pozwala na usuwanie zablokowanych plików i funkcję, która wymusza zastąpienie obiektu innym plikiem, tak aby zatuszować skutki działania programu.

Skasowane = utracone

Active KillDisk

Active KillDisk for Windows (www.pcworld.pl/ftp/active.kill.disk.html) to przyjazny program do bezpowrotnego usuwania danych oraz wymazywania pustego miejsca na nośniku sformatowanym w systemie plikowym NTFS, FAT lub HFS+. Aplikacja rozpoznaje dyski różnego typu m.in. IDE/SATA/SSD/SCSI, karty pamięci, dyskietki oraz zewnętrzne urządzenia podłączane przez USB. Active KillDisk umożliwia równoległe oczyszczanie jednego lub większej liczby dysków jednocześnie. Active KillDisk ma wbudowaną przeglądarkę dysku w widoku heksadecymalnym. Istnieje wersja programu dla systemu DOS. Program może być uruchamiany z płyty CD lub pamięci flash. Istnieje możliwość obsługi programu z wiersza polecenia, a w wersji płatnej również z poziomu skryptów (tryb wsadowy), bez interakcji z użytkownikiem.

Active KillDisk dostępny jest w bezpłatnej wersji freeware, która umożliwia kasowanie danych w jednym przebiegu, wypełniając dysk zerami. Wersja płatna (od 29,95 dol.) ma wbudowanych 16 różnych metod, w tym DoD 5220-22.M, US Army AR380-19, US Air Force 5020, VSITR, GOST P50739-95, OPS-II, HMG Infosec 5, Navso P-5329-26 oraz algorytmy Petera Gutmanna i Bruce’a Schneier’a. W wersji płatnej istnieje możliwość wykonania weryfikacji zapisu nowych danych. Program generuje raport z oczyszczania dysku, który jest wysyłany na adres e-mail.

Skasowane = utracone

CCleaner

Funkcję bezpiecznego usuwania plików znajdziesz również w programie CCleaner (www.pcworld.pl/ftp/ccleaner.html) służącym do usuwania z systemu plików tymczasowych i plików przeglądarek internetowych. Narzędzie Wymazywanie dysku umożliwia bezpowrotne usunięcie danych z nośnika lub zamazanie wolnego miejsca na dysku (nadpisywanie obszarów dysku, które mogą być ponownie użyte do zapisania nowych danych, ale z uwagi na właściwości systemu plików mogą na nim znajdować się dane).

Program ma wbudowane cztery metody zamazywania – proste, z jednym przebiegiem, DoD 522.22-M w wariancie z trzema przebiegami, NSA oraz zgodnie z algorytmem Petera Gutmanna.

Skasowane = utracone