Skazani na modem


Mali niezależni

Obok takich olbrzymów, jak Telekomunikacja Polska czy OnetKonekt, działają także mniejsi dostawcy, oferujący podobne usługi. Najczęściej jednak ich oferta dostępna jest tylko na określonym terenie. W strefach numeracyjnych: warszawskiej (22), bydgoskiej (52) i rzeszowskiej (17) funkcjonuje numer dostępowy 0209496. Podobnie jak w wypadku onetowego Konektu, nie jest wymagany abonament, a login i hasło są ogólnie dostępne (ppp/ppp). Kto się zdecyduje na korzystanie z numeru 0209496, może skorzystać z bezpłatnej rejestracji. Otrzyma wówczas unikatowy login i hasło umożliwiające wgląd do historii połączeń. Numer obsługuje rzeszowska firma Intertele, która świadczy także inne usługi internetowe. Ciekawym pomysłem jest, dostępny wyłącznie na terenie byłego województwa rzeszowskiego, Callback NON Stop, pozwalający na nieograniczone korzystanie z Internetu przez siedem kolejnych dni. Tygodniowy dostęp do Sieci kosztuje 40 zł. Ponieważ to serwer nawiązuje połączenie z użytkownikiem, jedyną dodatkową opłatą jest cena impulsu za odwołanie do serwera.

Pod adresemhttp://www.dostep.pl można się zapoznać z ofertą firmy P.S.I.-net Internet Sp. z o.o. Do niej należy ogólnopolski numer dostępowy 0209280. Niestety, nie w całej Polsce jest jednakowo taryfikowany. Mieszkańcy byłego województwa warszawskiego i bydgoskiego zapłacą stawkę lokalnego połączenia, podobnie jak za OnetKonekt, połączenie pozostałych zostanie potraktowane jak rozmowa zamiejscowa.

Na polskiej mapie dostawców usług dial-up wyróżnia się firma SM-Media S.A. (http://www.dialup.pl ), obsługująca numer 0209230. Połączenie z nim w warszawskiej strefie numeracyjnej taryfikowane jest jak lokalne połączenie z Internetem. Może być anonimowe lub autoryzowane. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na rejestrację, dostanie unikatowy login i hasło, a system odnotuje każde autoryzowane połączenie. Z opłaty za każde 3 lub 6 minut połączenia użytkownik otrzyma z powrotem 3 grosze, jeśli ogólna kwota w ciągu sześciu miesięcy przekroczy 100 zł. Jeśli średnio rachunek telefoniczny za dostęp do Internetu wyniesie 300 zł miesięcznie, użytkownik odzyska ponad 180 zł za pół roku (lub 360 zł rocznie).

Duzi komercyjni

Trzeba przyznać, że dostawcy usług internetowych, nawet firmy z długoletnią tradycją, coraz mniejszą uwagę poświęcają dostępowi komutowanemu. Supermedia, Internet Partners itp. koncentrują się na bardziej wymagającym, potrzebującym szerokopasmowego dostępu kliencie biznesowym. Na szczęście o użytkownikach modemów nie zapomniano całkowicie.

Wspomniana wcześniej firma IP oferuje konta dostępowe dial-up. Najprostsze, Pakiet dial-up IP1, zapewnia jedno konto dostępowe (56 Kb/s/ISDN), skrzynkę pocztową o wielkości 10 MB oraz pomoc techniczną. Aby rozpocząć współpracę z IP, trzeba zapłacić 49 zł i mieszkać w jednej z dziesięciu obsługiwanych stref numeracyjnych. Abonament za najprostszy pakiet wynosi 19 zł. Opłatę za czas połączeń odprowadzamy naszemu operatorowi telefonicznemu według obowiązującej stawki. Supermedia za najprostsze konto Micro 56 każe sobie płacić kwartalnie 96 zł (300 zł za rok). Opłata instalacyjna jest tańsza niż u konkurenta - jedyne 35 zł.

Netia

Skazani na modem

Oferta zryczałtowanych opłat za dostęp Netii jest o kilkadziesiąt procent tańsza od pakietów Telekomunikacji.

Netia oferuje użytkownikom modemów kilka sposobów dotarcia do zasobów sieci. Najprostszy to nieautoryzowany dostęp za pośrednictwem numeru 0209267. Oferta jest skierowana do wszystkich abonentów Netii, mających modem analogowy lub urządzenie ISDN. W uproszczeniu usługę można porównać do udostępnionego przez TP S.A. numeru 0202122. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-18.00 opłata naliczana jest za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia i wynosi 25 gr. W pozostałym czasie płacimy za 6 minut połączenia. Na swoich stronach internetowych Netia informuje, że numer 0209267 jest niedostępny dla abonentów innych operatorów z powodu "przedłużających się negocjacji z TP S.A.". Nic dziwnego. Koszt połączeń jest o około 20 procent niższy od analogicznej usługi narodowego operatora.

Sposób naliczania opłat użytkownikom, którzy zdecydują się na rejestrację, pozostanie taki sam. Otrzymają natomiast 2 godziny połączeń gratis, trzy konta pocztowe (po 15 MB każde) oraz miejsce na stronę internetową na serwerze. Autoryzowany dostęp odbywa się poprzez numer 0209244 i wymaga podaniu loginu oraz hasła.

Jednak nie tylko abonenci Netii mogą krzystać z jej usług. Jeżeli mieszkasz w jednej z 14 stref numeracyjnych, podanych w tabeli, możesz skorzystać z ofery callback. Wystarczy odwiedzić stronęhttp://www.internetia.pl/rejestracja/ i przejść kolejne etapy procedury. Po jej zakończeniu otrzymasz testowy, dwugodzinny dostęp do Sieci. Aby móc korzystać z callbacku na co dzień, trzeba podpisać i odesłać Netii stosowną umowę. Podobnie jak korzystający z autoryzowanego dostępu abonenci Netii, każdy użytkownik otrzyma do trzech kont pocztowych i unikatowe (nieanonimowe) konto dostępowe do Internetu. Podstawową zaletą tego rodzaju połączenia jest jednak tańsza jednostka taryfikacyjna (impuls kosztuje 25 gr). Za wadę można uznać konieczność wykonania połączenia lokalnego do serwera przed każdym połączeniem (sygnał, żeby oddzwonił).

Na szczególną uwagę zasługują jednak oferowane przez Netię trzy rodzaje ryczałtu internetowego: INTERNET 100 - 100 godzin dostępu do Internetu miesięcznie za 107 zł, INTERNET 50 - 50 godzin miesięcznie za 70 zł zł oraz INTERNET NOCĄ - nielimitowany czas połączeń z Internetem w godzinach 24.00-6.00 za 54 zł. Jest to oferta zarówno dla abonentów Netii, jak i innych sieci, a opłaty są o kilkadziesiąt procent tańsze od podobnych rozwiązań TP S.A. Podobnie jak u narodowego operatora, połączenie liczone jest co do sekundy.

Jak przetestować dostawcę?

Skazani na modem

Charakterystyka usług dial-up wybranych operatorów krajowych

Niełatwo sprawdzić, jak dana usługa sprawdza się w praktyce, ponieważ zależy to w dużej mierze od lokalnej infrastruktury. Możesz jednak sam przetestować dostawców i wybrać tego, który najlepiej spełni twoje wymagania. Oto kilka wskazówek, które pomogą dokonać wyboru.

1. Łącz się z danym numerem o różnych porach. Jeżeli linia jest zajęta zbyt często, zrezygnuj z usług tego dostawcy.

2. Sprawdź, czy twój modem bezproblemowo i szybko nawiązuje połączenie z serwerem.

3. Częste zerwania połączeń dyskwalifikują dostawcę, choć czasem ich przyczyna może leżeć po twojej stronie (patrz ramka "Najczęstsze błędy").

4. Sprawdź, czy twój modem łączy się z maksymalną dostępną szybkością. Czasami maksymalna prędkość wynegocjowana po połączeniu dla modemów 56 Kb/s może wynosić jedynie 48 Kb/s lub mniej. Wybierz tego operatora, którego połączenie będzie najszybsze.

5. Zbadaj realną prędkość swojego połączenia - jak szybko ściągasz pliki skompresowane oraz otwierasz strony WWW . Swój średni transfer do polskich i światowych zasobów Internetu sprawdzisz, odwiedzając witrynęhttp://www.numion.com/YourSpeed/ . Możesz także prześledzić drogę, jaką przebywają dane z dowolnego miejsca w sieci do twojego komputera, wpisując w wierszu poleceń: tracert.exe adres (np. tracert.exe www.idg.pl). Wyświetli ono wszystkie hosty, przez które muszą przejść dane, oraz czas, jaki im to zajmuje. Im mniej komputerów po drodze i krótszy czas, tym lepsze połączenie z danym serwerem. Do tego samego celu możesz także użyć programu VisualRoute 7.0a (http://www.pcworld.pl/ftp/program.asp?sys=pc&id=400 ).

Błędy połączeń

Jeśli podczas łączenia z Internetem zamiast danych z Sieci otrzymasz raport o błędzie, zanim skontaktujesz się z dostawcą lub zrezygnujesz z jego usług, sprawdź, na czym polega błąd. Poniżej publikujemy listę tych, które pojawiają się najczęściej.

630 - modem został rozłączony na skutek awarii sprzętu. Oznacza to, że urządzenie jest uszkodzone lub źle zainstalowane (złe sterowniki, techniczna usterka lub niesprawny port na płycie głównej). Aby zlokalizować błąd, należy przeprowadzić diagnostykę modemu (Panel sterownia | Modemy | Diagnostyka | Dodatkowe informacje).

631 - modem został rozłączony przez użytkownika. Ewentualne powody to: uszkodzony kabel, złe skonfigurowanie przez użytkownika, jakiś program przerywa komunikację z urządzeniem.

638 - czas oczekiwania na realizację żądania został przekroczony. Komunikat spowodowany najczęściej usterką centrali telefonicznej lub nieodpowiednim sposobem wybierania numeru (tonowo/impulsowo). Jeżeli numer się nie zgłasza, zalecany jest kontakt z biurem napraw.

650 - lub 651 - serwer zdalnego dostępu nie odpowiada. Usterka leży po stronie serwera i należy się skontaktować z dostawcą usług.

676 - linia telefoniczna jest zajęta. Zła konfiguracja centrali np. ISDN w domu użytkownika lub awaria na łączach. Jeżeli linia będzie zajęta także po wybraniu numeru ze stacjonarnego telefonu, zalecamy kontakt z dostawcą usługi.

680 - brak sygnału wybierania. Błędna konfiguracja urządzenia (impuls/ton) lub źle przyłączona linia.

691 - błędny login i/lub hasło. Jeżeli jesteś pewny, że poprawnie podałeś dane (zwracając uwagę na wielkość liter), może to znaczyć, że awarii uległ serwer autoryzacji - należy się skontaktować z dostawcą usługi.

715 - linia telefoniczna jest złej jakości. Pojawiło się za dużo błędów. Należy się skontaktować z operatorem telekomunikacyjnym i poprosić o sprawdzenie linii telefonicznej pod względem transmisji danych teleinformatycznych.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: