Skazany za piractwo

Niedawno informowaliśmy, że amerykański sąd uznał, iż samo udostępnienie chronionych prawem autorskich plików, nie jest przestępstwem - o ile nie zostały one pobrane przez osobę trzecią. Tymczasem sąd w szwedzkim Linkoeping jest odmiennego zdania.

Andreas Karlsson został właśnie skazany na karę więzienia w zawieszeniu oraz na 10 000 koron grzywny za udostępnienie 4500 plików muzycznych i 30 filmów w Sieci. Mężczyzna ma też zapłacić 44 670 koron tytułem zwrotu kosztów stronom, które pozwały go do sądu (są wśród nich IFPI, Buena Vista, Warner Bros., SF oraz Nordisk Film) oraz opłacić 15 000 koron tytułem zwrotu kosztów sądowych.

"Jasnym jest, że sąd uznaje, iż mężczyzna dopuścił się poważnych naruszeń praw autorskich. Powszechność piractwa w Szwecji powoduje, że twórcy ponoszą poważne straty" - powiedziała Sara Lindbaeck, prawniczka antypirackiej organizacji Svenska Antipiratbyraan.