Skokami do przodu

Amerykańska gospodarka rośnie w siłę, ale nierównomiernie – stwierdził w najnowszym raporcie amerykański Urząd Rezerwy Federalnej. Szef Fed powiedział wczoraj, że nie obniży stóp procentowych.

Na podstawie danych dostarczonych przez 12 regionalnych oddziałów, Fed stwierdził, że amerykańska gospodarka rozwija się obecnie powoli i nierównomiernie.

W okresie od lipca do września br. wzrost według analityków wynieść ma 3%, lub nawet nieco więcej. Głównym czynnikiem, który wpłynął na taką prognozę jest obserwowany od lipca do sierpnia gwałtowny wzrost sprzedaży w branży motoryzacyjnej. Podstawą do optymistycznej prognozy stanowił ponadto wzrost siły nabywczej konsumentów, dzięki m.in. wzrostowi ponad inflację uposażeń. Gdyby przewidywania się sprawdziły, oznaczałoby to znaczne przyspieszenie wobec II kwartału, który przyniósł jedynie 1,1% wzrostu amerykańskiego PKB. Raport Fed kondycję sektora detalicznego określono jako "mieszaną". Za to sektor produkcyjny wykazał od lipca do sierpnia „niewielki lub prawie żaden wzrost”. Niewiele zmienia się w III kwartale w kwestii zatrudnienia, choć Fed zauważa niewielki wzrost w sierpniu.

Zgodnie z oczekiwaniami obserwatorów, podczas czwartkowego przesłuchania w Komisji Budżetowej Kongresu Alan Greenspan powiedział, że gospodarka rozwija się na tyle dobrze, iż podczas posiedzenia Fed 24 września, nie zostaną podjęte żadne decyzje o zmianie wysokości stóp procentowych.

W ub. roku Fed obniżał stopy procentowe w sumie jedenaście razy, ostatecznie ustalając je na poziomie najniższym od 40 lat (stopa międzybankowa 1,75%). W br. Fed nie podejmował żadnych zmian wysokości stóp.

W czwartek w Kongresie szef Fed Alan Greenspan powiedział ponadto, że w rok po ataku terrorystycznym gospodarka podnosi się po serii ciężkich ciosów. Greenspan dodał jednak, że długofalowy negatywny wpływ zamachów z 11 września na gospodarkę nadal się utrzymuje, podobnie jak ubiegłorocznego załamania giełdowego. Do tego odczuwalny jest niekorzystny efekt tegorocznych skandali księgowe.