Skrótem szybciej

Jeżeli często uruchamiasz określone aplikacje, sięgasz do konkretnych folderów i dokumentów lub wywołujesz te same strony WWW w Internecie, możesz uniknąć brnięcia przez wielopoziomowe menu i foldery, aby do nich dotrzeć. Wystarczy naciśnięcie odpowiedniej kombinacji klawiszy.


Jeżeli często uruchamiasz określone aplikacje, sięgasz do konkretnych folderów i dokumentów lub wywołujesz te same strony WWW w Internecie, możesz uniknąć brnięcia przez wielopoziomowe menu i foldery, aby do nich dotrzeć. Wystarczy naciśnięcie odpowiedniej kombinacji klawiszy.

Skrótem szybciej
Możesz utworzyć skrót klawiaturowy jedynie do plików LNK, które są skrótami Windows. Jeżeli plik, który chcesz otwierać za pomocą skrótu klawiaturowego, nie ma własnego skrótu LNK, to musisz go utworzyć. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy plik i z menu kontekstowego wybierz opcję Utwórz skrót, a tuż obok zostanie utworzony skrót do pliku symbolizowany ikoną ze strzałką. Skrót ten, jak i inne utworzone pliki LNK, przenieś do folderu Pulpit (w wersji angielskiej systemu - Desktop) lub Menu Start. Oba foldery znajdują się w katalogu Windows.

Skróty klawiaturowe podajemy w oknie Właściwości skrótu.

Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót i z menu kontekstowego wybierz Właściwości (Properties) (lub zaznacz plik skrótu i naciśnij [Alt Enter]). Na karcie Skrót najedź kursorem myszy na pole Klawisz skrótu, a następnie naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy, jaka ma wywoływać w przyszłości ten plik; zauważ, że naciśnięta kombinacja klawiszy pojawi się w okienku. Do tworzenia kombinacji z klawiszami znakowymi używaj [Alt], [Ctrl] i [Shift]. Niestety, do tworzenia skrótów nie możesz stosować klawisza [Windows] (większość klawiatur go ma), gdyż Windows go zignoruje. Kiedy zakończysz trudny proces wyboru klawiszy skrótu, klinij OK i gotowe.

Skrótem szybciej

Krótsze skróty

Jeżeli uważasz, że skróty klawiaturowe, które utworzyłeś wymagają zaangażowania zbyt wielu palców, masz jeszcze dwie możliwości. Pierwsza to używanie klawiszy funkcyjnych ([F1]-[F12] na górze klawiatury). W tym wypadku mogą być używane samodzielnie lub z klawiszami [Alt], [Ctrl] i [Shift].

Druga to wykorzystanie do skrótów klawiatury numerycznej. Oczywiście jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie korzystasz z tej klawiatury codziennie. Wystarczy wybrać Właściwości skrótu, następnie kartę Skrót i pole Klawisz skrótu, gdzie po naciśnięciu na przykład klawisza [1] z klawiatury numerycznej pojawi się napis "NUM 1". Należy pamiętać o tym, że aby korzystać ze skrótów klawiszy numerycznych, musi być aktywny klawisz [Num Lock], co zazwyczaj sygnalizowane jest palącą się diodą LED na klawiaturze.

Wszystko razem

Zapewne nie będziesz miał pro-blemów z zapamiętaniem poszczególnych skrótów klawiaturowych, ale w miarę upływu czasu liczba skrótów i plików LNK wzrośnie, wtedy łatwo będzie się pogubić w tym wszystkim. Jest to szczególnie dokuczliwe, gdy skrótami uruchamiasz pliki wsadowe.

Aby uniknąć takich sytuacji, należy się zorganizować - umieścić wszystkie pliki LNK z przypisanymi do nich skrótami klawiaturowymi w jednym folderze. Na przykład kliknij prawym przyciskiem myszy przy-cisk Start znajdujący się na pasku zadań i wybierz z menu opcję Eksploruj. Następnie otwórz folder Programy, klikając odpowiednią ikonę. W pustym polu otwartego folderu kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Nowy | Folder.

Nazwij go na przykład Moje skróty i naciśnij [Enter]. Teraz wszystkie skróty do plików przenoś do utworzonego folderu, a będziesz to miał pod kontrolą. Możesz ułatwić sobie życie, nadając skrótom nazwy zbudowane ze skrótów klawiaturowych.

Niech będzie widoczne.

Aby łatwiej było zapamiętać poszczególne skróty klawiaturowe do różnych obiektów, można zrobić rzecz wręcz banalną: dopisać skróty do nazw plików LNK. Na przykład, jeżeli ustawiłeś kombinację [Ctrl]+[Alt]+[K], która wywołuje program kalkulatora, wybierz ikonę skrótu Kalkulatora i naciśnij [F2], aby zmienić nazwę skrótu. Wpisz: "Kalkulator Ctrl+Alt+K" i naciśnij [Enter].

Skrótem szybciej

Odwołaj

Jeżeli z jakiegoś powodu zdecydujesz się skasować skrót klawiaturowy do danego obiektu, wystarczy, że we właściwości skrótu usuniesz zawartość pola Klawisz skrótu, naciskając [Backspace] lub [Delete]. Następnie kliknij OK.

Indywidualne ikony folderów

Jeżeli znudziły Cię monotonnie wyglądające ikony folderów, to możesz w prosty sposób je zmienić. Nie obejdzie się jednak bez edycji plików INI, w których są zapisane dane konfiguracyjne systemu Windows. Warunkiem powodzenia operacji jest posiadanie Windows 95 lub 98 z zainstalowaną funkcją Desktop Update Internet Explorera (w wersji nie starszej niż 4.x).

Aby upewnić się, że masz Windows 95 lub 98 z Desktop Update IE 4.x otwórz folder, którego ikonę chcesz zmienić. Wybierz z menu Widok Opcje folderów, wybierz kartę Widok, upewnij się, że kółeczko obok opcji Pokaż wszystkie pliki (tuż pod opcją Nie pokazuj plików ukrytych lub systemowych) jest zaznaczone i kliknij OK. Poszukaj pliku DESKTOP.INI (jeżeli opcja Pokaż wszystkie pliki byłaby wyłączona, DESKTOP.INI byłby ukryty). Plik ten jest tworzony za każdym razem, gdy zmieniasz opcje foldera (np. chcesz, aby w folderze były wyświetlane miniatury). Kliknij dwukrotnie DESKTOP.INI, aby otworzyć go w Notatniku. Zaznacz opcję Pokaż wszystkie pliki, aby DESKTOP.INI stał się widoczny.

Jeżeli otworzyłeś już istniejący plik DESKTOP.INI, poszukaj linii "[.ShellClassInfo]" i naciśnij [Enter]. Jeżeli nie ma takiej linii lub tworzysz plik od początku, to po prostu wpisz na samej górze [.ShellClassInfo] i naciśnij [Enter]. W następnej linii wpisz IconFile= oraz ścieżkę dostępu do pliku zawierającego ikony, np.: IconFile=c\:windows\system\shell32.dll i zatwierdź to klawiszem [Enter]. Niektóre pliki (jak shell32.dll standardowo znajdujący się w Windows) zawierają wiele ikon. Musisz więc podać, która z ikon ma zostać użyta do oznaczenia, identyfikując ją po numerze. Aby jednak dowiedzieć się, który to numer, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny skrót, z menu wybierz Właściwości i przyciśnij Zmień ikonę. W polu Nazwa pliku wpisz ścieżkę dostępu do pliku zawierającego ikony lub użyj funkcji Przeglądaj, aby znaleźć lokalizację pliku.

Skrótem szybciej
W oknie poniżej wyświetlą się ikony zawarte w tym pliku. Niestety, musisz sam ustalić, jakie numery mają poszczególne ikony. Zacznij liczyć od lewego górnego rogu, gdzie ikona ma numer 0, kolejno w dół i znów w górę następnej kolumny ikon. Gdy ustalisz już numer ikony, dwukrotnie kliknij Anuluj i przejdź ponownie do otwartego pliku DESKTOP.INI. Pod ostatnim wpisem dokonanym przez Ciebie wpisz: IconIndex=x (w miejscu x wpisz ustalony numer ikony).

Teraz wybierz z menu Notatnika opcję Plik | Zapisz. Jeżeli zacząłeś od początku tworzyć plik, program poprosi Cię o nazwanie zapisywanego pliku, więc jako nazwę wpisz desktop.ini. Pamiętaj jeszcze o przeniesieniu tego pliku do folderu, którego ikonę chcesz zmienić.

Został jeszcze jeden mały kroczek. Ten trik będzie działał tylko z folderami mającymi ustawiony atrybut plik systemowy. Zamknij katalog, którego ikonę chcesz zmienić. Wybierz Start | Uruchom i w polu Otwórz wpisz attrib +s.

Następnie przeciągnij w to pole ikonę foldera. W polu Otwórz powinno się pojawić coś podobnego do tego: attrib +s D:\katalog (u Ciebie ścieżka dostępu i nazwa katalogu będzie oczywiście inna). Teraz wystarczy kliknąć OK, a następnie wybrać znajomy folder. Jeszcze tylko naciśnij klawisz [F5] i już! Folder ma nową ikonę. W ramach kosmetyki przydziel plikowi DESKTOP.INI atrybut Ukryty, klikając go prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu Właściwości, zaznacz właściwy kwadracik.