Skrypty Ruby w postaci wykonywalnej

Pokazała się wersja 0.5.3 aplikacji RubyScript2Exe, dzięki której można stworzyć niezależny i w pełni wykonywalny plik EXE ze skryptu Ruby.

RubyScript2Exe wymaga od użytkownika jedynie działającego skryptu, aby wygenerować niezależny, wykonywalny plik dla systemu Windows, Linux lub Mac OS X. Program w rzeczywistości "kolekcjonuje" wszystkie narzędzia potrzebne do wykonania skryptu i składa je w jeden plik, który po uruchomieniu korzysta z nich w odpowiedniej kolejności. W zestawieniu znajduje się sam skrypt, biblioteki Ruby (wyselekcjonowane w zależności od potrzeb) oraz uproszczony interpretator kodu.

Ważną informacją jest fakt, iż RubyScript2Exe generuje pliki EXE tylko dla systemu, na którym obecnie jest zainstalowany. Ciekawą opcją jest kompilowanie skryptu przy użyciu zdefiniowanych wersji Ruby. Możliwość ta została dodana ze względu na zauważone przypadki niekompatybilności wygenerowanego pliku z różnymi systemami.

Pobierz plik

Wersja 0.5.3 nie została wyposażona w żadne nowe opcje. Zmiana dotyczy kompatybilności aplikacji z nowszymi wersjami RubyGems. Od teraz obsługiwane są wszystkie wydania >= 0.9.3. Więcej informacji można odnaleźć na stronie internetowej RubyScript2Exe.


Zobacz również