Skrzydła dla przedsiębiorczych, czyli pomoc finansowa na wyciągnięcie ręki

Niewielka, innowacyjna, polska firma, poszukująca pieniędzy na rozwój ma wiele możliwości uzyskania wsparcia i dofinansowania swoich działań.

Adres do pieniędzy

Listę inkubatorów technologicznych, sieci "aniołów biznesu" i programów unijnych oferujących dofinansowania przedsięwzięć innowacyjnych można znaleźć na stronie polskietechnologie.pl, utrzymywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista akademickich inkubatorów przedsiębiorczości znajduje się pod adresem inkubatory.pl.

Informacje na temat dofinansowania unijnego można znaleźć pod adresem www.web.gov.pl.

Stwierdzenie, że pieniądze są, a tylko dobrych pomysłów brakuje, jest już truizmem. Oczywiście, nadal trzeba się wysilić podczas pisania wniosku, niezależnie od tego do kogo byłby on skierowany, ale istniejące obecnie programy i inicjatywy stwarzają szereg możliwości ubiegania się o wsparcie innowacyjnych projektów. Do zagospodarowania są fundusze w ramach działania 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz działania 3.1, dzięki któremu powstają wciąż nowe inkubatory przedsiębiorczości i innego rodzaju instytucje wspierające finansowo rozwój przedsiębiorczości. Są także pieniądze na start dla osób uruchamiających działalność gospodarczą, są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości dla studentów i absolwentów oraz oferta parków naukowo-technologicznych. Są, poza tym, konkursy przeprowadzane regularnie przez duże koncerny technologiczne. Ludzie z pomysłami mają naprawdę w czym wybierać.

Pierwszym źródłem środków i pomocy są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) Umożliwiają osobom do 30 roku życia sprawdzenie swojego pomysłu na biznes bez ponoszenia wysokich kosztów i ryzyka. Największym plusem współpracy z nimi jest możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej bez konieczności zakładania własnej firmy i wynajmowania lokalu. Na polskich uczelniach działa ponad 30 inkubatorów, które oferują rozliczenia księgowe i finansowe, porady prawne, pomoc przy ubieganiu się o bezzwrotne dotacje i pożyczki. Organizują "Konkurs na biznesplany" (w pięciu edycjach zgłoszono ponad 2,5 tys. pomysłów) i koordynują programy promowania postaw przedsiębiorczych. Obecnie funkcjonuje w nich ok. 900 firm. Z każdego w każdym miesiącu "wylęga się" kilka małych przedsiębiorstw. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości nie selekcjonują i nie weryfikują pomysłów przedsiębiorców, którzy chcą schronić się pod ich skrzydłami. Ich pomoc może wydawać się nieznacząca, ale dla wielu młodych osób to niewielkie wsparcie jest wystarczające, by nie zniechęcić się od razu na starcie.

O kolejnych źródłach finansowania własnych projektów czytaj na Computerworld.pl.