Skurczona Europa

Już wkrótce jedynym źródłem wzrostu populacji w Unii Europejskiej będzie migracja.

W 2015 roku w Europie będzie więcej zgonów niż narodzin, a migracja będzie jedynym źródłem wzrostu populacji - wynika z raportu Komisji Europejskiej.

Europa w nadchodzących dziesięcioleciach będzie się starzała w szybkim tempie, mniej będzie pracowników płacących składki emerytalne i na opiekę zdrowotną, za to więcej osób starszych. Liczba obywateli 27 krajów Unii Europejskiej wzrośnie z obecnych 495 mln do 521 mln w 2035 roku. Później zacznie się kurczyć, do 506 mln w 2060 roku.

Ludzie będą średnio żyli dłużej, liczba osób powyżej 80. roku życia niemal się potroi do 2060 r. (z 22 mln ob. obecnie do 61 mln).

Do 2060 roku Wielka Brytania stanie się najbardziej ludnym krajem unijnym - prześcigając Niemcy i Francję. Liczebność jej populacji sięgnie 77 mln, będzie to o jedną czwartą więcej niż obecnie. Niemcy skurczą się do 71 mln, Francja wzrośnie do 72 mln., Włochy do 59 mln, a Hiszpania do 52 mln.

Inne europejskie kraje, w tym Polska, zanotują drastyczny spadek liczebności mieszkańców do 2060 roku. Populacja Bułgarii skurczy się o 28%, Łotwy o 26%, Litwy o 24%, Rumunii o 21%, a Polski o 18%.


Zobacz również