Skuteczna weryfikacja

Właśnie minął rok od wprowadzenia przez trzech operatorów komórkowych: Polskiej Telefonii Cyfrowej, Polkomtela i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel procedury weryfikacji klientów, czyli systemu wymiany danych o nieuczciwych klientach.

Operatorzy sieci komórkowych zdecydowali przed rokiem, że każdy klient zainteresowany zakupem telefonu w promocji jest proszony o możliwość sprawdzenia, czy nie zalega z opłatami u innych operatorów. W przypadku odmowy klient proszony jest o wpłacenie kaucji w wysokości 760 zł bądź jest oferowany mu telefon w systemie pre-paid.

Rozwiązanie to okazało się skuteczną metodą odstraszenia nieuczciwych kontrahentów, a tym samym minimalizacji oszustw i nadużyć. W praktyce wszyscy nowi klienci decydują się na poddanie weryfikacji. Jedynie 500 klientów u wszystkich trzech operatorów zdecydowało się na wpłacenie kaucji i niepoddanie się weryfikacji. Dzięki weryfikacji w ciągu 12 miesięcy operatorzy odrzucili ponad 60 tys. nieuczciwych klientów. Trzykrotnie spadła też liczba klientów wyłudzających aparaty telefoniczne. "Nastąpiła istotna poprawa. Pierwsze rezultaty potwierdzają oczywistą prawdę, że zapobieganie jest prostsze i lepsze od ścigania oszustów" – mówi Ryszard Woronowicz, rzecznik prasowy Polkomtela, operatora sieci Plus GSM.

W ostatnich latach operatorzy telefonii komórkowej tracili średnio 60 mln zł miesięcznie w wyniku wyłudzeń aparatów telefonicznych oraz nie zapłaconych rachunków.

Korzyści z weryfikacji odczuł także wymiar sprawiedliwości: "W roku 2000 sama PTC kierowała do sądów nawet 7000 pozwów miesięcznie w sprawie wyłudzeń. Obecnie liczba ta wynosi poniżej 1500 pozwów miesięcznie. Poważnie zmalała też liczba spraw kierowanych do prokuratury" – mówi Marek Woźniak, dyrektor departamentu windykacji PTC.

Zapis w Prawie telekomunikacyjnym, umożliwiający wymianę danych między operatorami, wprowadzono niedawno w Czechach. Wymiana bezpośrednio pomiędzy operatorami obowiązuje również we Francji, Holandii i Niemczech. Dzięki stałemu usprawnianiu procedur weryfikacyjnych klientów, wskaźnik tzw. złych długów spadł w ciągu ostatnich kilku lat z 6-7% do poziomu 1-2% w br.