Skuteczne zarządzanie wydajnością

Według firmy doradczej Aberdeen, przedsiębiorstwa najlepsze pod względem korporacyjnych programów zarządzania wydajnością osiągają lepsze wyniki niż pozostałe firmy.

Według ustaleń raportu Aberdeen, firmy, które wdrożyły najlepsze programy CPM (Corporate Performance Management) osiągają wyniki lepsze średnio o 5 punktów procentowych pod względem rentowności aktywów i średnio 4,9 punktu procentowego pod względem marży brutto.

Raport Aberdeen zachęca firmy do analizy raportów z punktu widzenia zysku wzdłuż całego łańcucha wartości; ustanowienia otoczenia ustawicznego uczenia się z zamkniętą pętlą procesów decyzyjnych, wprowadzającego ustalenia analizy wyników do przyszłych procesów decyzyjnych firmy; ułatwienia końcowym użytkownikom dostępu do danych, na których opiera się decyzja, symulacji scenariuszy rozwoju sytuacji w przypadku podjęcia różnych decyzji.


Zobacz również