SkyCash obsłuży płatności mobilne za parkowanie w Warszawie

SkyCash wygrał postępowanie przetargowe na obsługę płatności mobilnych za parkowanie w Warszawie. W dniu 2 maja br. podpisana została odpowiednia umowa pomiędzy SkyCash i Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie, która zakończyła wielomiesięczne postępowanie. Dzięki niej, użytkownicy SkyCash jako jedyni będą nadal mogli zdalnie, wygodnie, bez szukania parkomatów, płacić za postój w Warszawie.

SkyCash powstał jako aplikacja do łatwego i szybkiego rozliczania się przyjaciół za wspólne wyjście do knajpy. Z każdym rokiem działania SkyCash zyskiwał coraz większą liczbę użytkowników i kolejne usługi – płatności za parkowanie, zakup biletów komunikacji miejskiej, biletów kolejowych i autobusowych. Uruchomione zostały nowe funkcjonalności związane z zakupem biletów do kina, a w ostatnim czasie także biletów lotniczych. SkyCash udostępnił także wygodne płacenie za rachunki – wystarczy zeskanować kod kreskowy z faktury. Dzisiaj SkyCash jest jedyną aplikacją, która daje dostęp do wszystkich przewoźników kolejowych w Polsce, umożliwia zakup biletów komunikacji miejskiej we wszystkich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców – łącznie w ponad 70 miastach – oraz wygodne płacenie za parkowanie w 67 miastach, w tym w Warszawie. Liczba miast, przewoźników i innych usług dostępnych w aplikacji mobilnej jest największa w kraju. Osiągnęła ponad 85% krajowego rynku mobilnych płatności za parkowanie, pokrywając swoim zasięgiem ponad 90% wszystkich miejsc płatnego parkowania w Polsce.

Na bardzo dynamiczny rozwój SkyCash i płatności mobilnych nakłada się szereg zmian w prawie polskim i europejskim. Pewne, wcześniej nieuregulowane obszary, zostały objęte nowymi lub zmienionymi przepisami. Większość tych przepisów ma na celu podniesienie bezpieczeństwa powierzanych przez użytkowników. SkyCash stał się podmiotem nadzorowanym, najpierw przez Narodowy Bank Polski, po zmianie przepisów przez Komisję Nadzoru Finansowego, a od niedawna także (ponownie) przez Narodowy Bank Polski. Uzyskanie i utrzymanie odpowiednich zgód i licencji to dla SkyCash oczywiście konieczność, ale i duży wysiłek.

Użytkownicy muszą przejść przez procedurę weryfikacji swojej tożsamości. To efekt zmian w prawie dotyczącym przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Wielu użytkownikom wydaje się to zbędne – w końcu nie jest to bank, ale SkyCash obowiązuje w tym zakresie takie samo prawo, jak banki, ponieważ jest uczestnikiem systemu finansowego, mającym 2,5 miliona użytkowników i musi przestrzegać obowiązujących przepisów. Obok podstawowej weryfikacji, uruchomiliono rozszerzoną weryfikację tożsamości Użytkowników, którzy chcą skorzystać z wypłaty z rachunku SkyCash w bankomacie bez użycia karty bankomatowej oraz przelewać środki do innych użytkowników. W ramach rozszerzonej weryfikacji sprawdzamy przesłane do nas zdjęcie twarzy i zdjęcia dokumentu tożsamości użytkownika. Podział na podstawową i rozszerzoną weryfikację pozwala oszczędzić wysiłek i ograniczyć zakres danych podawanych przez użytkowników, którzy chcą korzystać z podstawowych funkcjonalności rachunku SkyCash. W przyszłości rozszerzona weryfikacja pozwoli na skorzystanie z nowych usług.

Usługi SkyCash dostępne w zależności od statusu weryfikacji Użytkownika

SkyCash obsłuży płatności mobilne za parkowanie w Warszawie

Rachunek płatniczy SkyCash pomocny, ale nieobowiązkowy

W aplikacji SkyCash za usługi można płacić na kilka sposobów. Rachunkiem płatniczym SkyCash (tzw. portmonetką), podpiętą kartą płatniczą lub przelewem ekspresowym. Portmonetka SkyCash była wcześniej otwierana dla każdego, kto zarejestrował się w aplikacji. Od 21 grudnia 2018 roku Rachunek płatniczy SkyCash jest otwierany na życzenie użytkownika. Użytkownicy, którzy korzystają z portmonetki i jeszcze nie przeszli procesu podstawowej weryfikacji, będą otrzymywać informację o wypowiedzeniu umowy Rachunku płatniczego SkyCash:

  • okres wypowiedzenia trwa 2 miesiące,
  • w okresie wypowiedzenia portmonetka działa i można z niej opłacać usługi,
  • zweryfikowanie tożsamości w trakcie tego 2-miesiecznego okresu wypowiedzenia jest równoważne z anulowaniem wypowiedzenia,
  • Użytkownicy, którzy nie zdecydują się na dalsze korzystanie z rachunku, mogą wycofać środki po zalogowaniu do panelu użytkownika na stronie www.skycash.com. Operacja ze względów bezpieczeństwa wymaga zweryfikowania rachunku bankowego,
  • co najważniejsze - jeśli nawet rachunek SkyCash zostanie zamknięty, Twoja aplikacja SkyCash będzie nadal działać – do SkyCash można podpiąć kartę płatniczą i w ten sposób opłacać większość usług. Szczegóły będziemy komunikować w aplikacji SkyCash, na naszej stronie www.skycash.com oraz mailowo.

Więcej informacji o SkyCash tutaj.