Skype - nowa wersja już do pobrania

Skype to jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na świecie. Jego najnowszą wersję możecie już pobrać z naszego serwera.

Skype to komunikator internetowy pozwalający na prowadzenie rozmów głosowych oraz wideo z innymi użytkownikami programu rozmieszczonymi na całym świecie.

Począwszy od wersji 5.0 udostępnione zostało narzędzie do śledzenia aktualności z posiadanego konta w serwisie społecznościowym Facebook. Inne wprowadzone zmiany to: grupowe rozmowy wideo, automatyczne wznawianie przerwanych rozmów oraz ulepszenia w interfejsie użytkownika.

Zapraszamy do pobrania programu Skype 5.5.0.115 z naszego serwera.