Słabe półrocze faktorów

W kryzysie firmy rzadziej sięgają po faktoring. Od początku roku obroty firm oferujących tę usługę spadły o 12%.

Obroty 11 firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po dwóch kwartałach br. spadły o 12% w porównaniu do wyników sprzed roku i wyniosły 14,2 mld zł. Tendencja spadkowa zarysowała się silnie już po pierwszym kwartale br.

PZF tłumaczy pogorszenie wyników słabnącym eksportem i sytuacją w branżach najbardziej zainteresowanych faktoringiem - metalowej, meblarskiej i samochodowej. Faktorzy liczą lepsze wyniki w drugiej połowie roku. "Spodziewamy się, że tempo wzrostu obrotów pod koniec trzeciego i w czwartym kwartale przyśpieszy. Jest duże prawdopodobieństwo, że mimo tak dużego spowolnienia gospodarczego po koniec bieżącego roku osiągniemy podobny wynik jak w roku poprzednim. Ostatnie miesiące bieżącego roku będą decydujące" - powiedział Mirosław Jakowiecki, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.

W obrotach faktorów wzrósł udział usługi faktoringu pełnego (z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców), po II kwartale br. wynosi on 58%. Jeszcze dwa lata temu niemal trzykrotnie większy udział miał faktoring niepełny.

Liderem rynku obsługiwanego przez członków PZF po drugim kwartale 2009 r. pozostaje ING Commercial Finance z ponad 30-proc. udziałem, choć zmniejszył się on o 10%.


Zobacz również