Słabe wykorzystanie środków

Jak wynika z raportu przygotowanego przez parlament, z 12 mld euro przeznaczonych przez Unię Europejską na pomoc dla Polski od maja 2004 roku do końca roku 2006, do końca kwietnia 2005 roku udało się wykorzystać zaledwie 0,45%.

Raport został przedstawiony przez senatora Zbigniewa Zychowicza (niezrzeszonego). Autorzy opracowania podkreślają, że w naszym kraju zainteresowanie środkami unijnymi jest bardzo duże i do końca 2006 roku wykorzystanych zostanie 70-80% funduszy. Na razie jednak przyznają, że osiągnięty wskaźnik poniżej pół procenta wydaje się szokujący.

Do końca 2004 roku w Polsce wykorzystano 125 tys. euro z unijnych funduszy, a do końca kwietnia zakontraktowano 155 mln euro. Najaktywniej pozyskują unijne pieniądze gminy.

Raport krytykuje procedurę pozyskiwania funduszy, która w Polsce jest jeszcze bardziej skomplikowana niż w UE i ciągłe zmiany rozporządzeń dotyczących przyznawania funduszy.

Opracowanie przygotowano na podstawie 160 ankiet przeprowadzonych wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego i instytucji związanych z wdrażaniem polityki strukturalnej w Polsce.