Słabe wyniki Microsoftu

Microsoft ogłasza słabsze niż zakładano wyniki finansowe za mijający kwartał obrachunkowy.

Podobnie jak wiele innych firm działających na rynku informatycznym, również Microsoft stał się po części ofiarą recesji tego sektora gospodarki. Ogłoszone właśnie wyniki finansowe firmy za II kwartał roku fiskalnego firmy są niższe od zakładanych. John Connors, kierownik działu księgowości w Microsofcie, powiedział: "Widoczna jest globalna recesja ekonomiczna, najwyraźniej dostrzegana w Stanach Zjednoczonych. Sprzedaż komputerów osobistych jest znacznie niższa od spodziewanej. Dlatego zmuszeni jesteśmy do powtórnego oszacowania naszych założeń finansowych na kolejne kwartały".

Microsoft spodziewa się, że zysk za okres od października do grudnia tego roku wyniesie 6,4-6,5 mld USD. Da to zysk na jedną akcję w wysokości 46-47 centów. W planach finansowych firmy założono, że wielkość ta wyniesie 49 centów.

Według analityków giełdowych roczny zysk z akcji giganta z Redmond wyniesie 1,80-1,82 centów. Jest to znacznie poniżej zakładanych 1,91 centów za akcję.