Słabe wzrosty

W IV kw. 2002 r. Produkt Krajowy Brutto strefy euro wzrósł zaledwie o 0,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Zaś w całym 2002 r. gospodarka Eurolandu rozwijała się w tempie 0,8% - najwolniejszym od 9 lat.

Jak podał Eurostat - europejskie biuro statystyczne, licząc rok do roku PKB wzrósł o 1,3%. We wszystkich państwach Unii Europejskiej PKB wzrósł w ostatnim kwartale ub. r. o 0,2% kwartał do kwartału i o 1,4% rok do roku.

W 2002 r. największy wzrost PKB w strefie euro rok do roku nastąpił w II kw. W pierwszym kwartale było to 0,3%, a w drugim 0,6%. Główną przyczyną wzrostu PKB o 1,3% w skali roku była zwiększona konsumpcja gospodarstw domowych (w Q4 o 0,4%).

Komisja Europejska przedstawiła prognozy na rok 2003. W II kw. br. gospodarka Eurolandu może rozwijać się w tempie 0,2%, jednak w kwartale bieżącym grozi spadek PKB o 0,1%. Jednak prognozy na kolejne kwartały są wyjątkowo niepewne, ze względu na groźbę wojny z Irakiem.


Zobacz również