Słabszy kwartał Novella

Czwarty kw. finansowy zakończony 31 października Novell zamyka spadkiem przychodów do 300 mln USD z 316 mln USD rok wcześniej. Przychody firmy za cały rok wzrosły jednak do ponad 1,13 mld USD wobec 1,05 mld USD w 2001 r.

Ponad 224 mln USD, czyli 74% przychodów firmy, pochodziło ze sprzedaży oprogramowania dla dużych korporacji. Około 92 mln USD przyniosły firmie licencje na system NetWare. Na „pudełkowej” sprzedaży firma zarobiła 23 mln USD. Przychody z usług doradczych zamknęły się kwotą 75 mln USD, co stanowiło 25% obrotów firmy.

Uwzględniając jednorazowe odpisy, firma straciła w IV kw. 91,7 mln USD. Rok wcześniej strata koncernu przekraczała 94,5 mln USD. Zarząd firmy przewiduje, że w I kw. finansowym 2003 r. Novell wypracuje niewielki zysk netto.