Słaby PKB w USA

W czwartym kwartale ub. r. PKB w USA rósł w tempie zaledwie 0,7% - był to najgorszy wynik w całym roku.

Jak podał amerykański Departament Handlu, Produkt Krajowy Brutto w ostatnich trzech miesiącach 2002 r. wzrósł o 0,7%, znacznie wolniej niż w poprzednim kwartale, kiedy wynosił 4%.

Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego spowodowane było przede wszystkim ograniczeniem wydatków przez konsumentów i utrzymywaniem niskich zapasów przez przedsiębiorstwa oraz spadkiem eksportu.

Wydatki konsumenckie, które w USA odpowiadają za ok. 2/3 PKB wzrosły zaledwie o 1%, czyli najmniej od 10 lat (dla porównania w III kw. ub. r. wzrosły o 4,2%).

Wzrost gospodarczy w USA w całym 2002 r. wyniósł 2,4%. W 2001, kiedy gospodarka znajdowała się w recesji, wyniósł zaledwie 0,3%, wobec 2000 r. kiedy wzrost kształtował się na poziomie 3,8%.