Słaby koniec roku na amerykańskim rynku pracy

Zatrudnienie w amerykańskim sektorze prywatnym zmniejszyło się w grudniu ub. roku o 40 tys. - stwierdza raport sponsorowany przez Automatic Data Processing (ADP). To pierwszy od trzech lat spadek odnotowany w tym comiesięcznym zestawieniu.

Autorzy badania, analitycy Macroeconomics Advisers, podkreślają że najnowsze dane stoją w zdecydowanej opozycji do wyników notowanych w poprzednich latach, kiedy to w grudniu przybywało w sektorze prywatnym średnio po 121 tys. miejsc pracy. Ostatni spadek wielkości zatrudnienia sondaż ADP wykazał w kwietniu 2003 roku.

Wyniki te pozostają także w sprzeczności z prognozami ekonomistów odnośnie danych urzędowych o liczbie zatrudnionych w sektorach pozarolniczych amerykańskiej gospodarki. Ankietowani przez MarketWatch ekonomiści spodziewają się, że wzrośnie ona w grudniu o 103 tys. USD. Dane mają zostać opublikowane w najbliższy piątek. Można wspomnieć, że raport ADP pomylił się już w czerwcu ub. roku, kiedy to przewidywał wzrost liczby miejsc pracy w sektorze prywatnym o blisko 370 tys., podczas gdy dane urzędowe dowiodły potem, ze wyniósł on tylko 107 tys.

Gdyby dane z raportu ADP miały się potwierdzić, to po złożeniu ze spodziewanym wzrostem liczby miejsc pracy w pozarolniczym sektorze publicznym o 15 tys. dałoby to w sumie w grudniu spadek o 25 tys. miejsc pracy. To z kolei byłby pierwszy spadek liczby zatrudnionych poza rolnictwem w Stanach Zjednoczonych od lipca 2003 roku.

Raport ADP powstaje w oparciu o dane z 307 tys. firm, zatrudniających w sumie 17 mln osób.


Zobacz również