Słaby rok dla ERP

W 2002 roku światowy rynek systemów ERP osiągnął wartość 23,5 mld USD i nastąpił poważny spadek dynamiki wzrostu sprzedaży tego typu rozwiązań - ocenia IDC.

Zdaniem Andrzeja Jarosza, dyrektora IDC Polska rok 2002 nie był dobry dla rynku ERP - w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił zaledwie 1-proc. wzrost (podczas gdy w 2001 w porównaniu z 2000 nastąpił wzrost 7-proc.).

Jak szacuje IDC, w 2002 r. na oprogramowanie klasy ERP wydano na świecie łącznie 23,5 mld USD. Z tego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (w tym Rosji) ok. 1,4% czyli 0,32 mld USD. Najwięcej wydano na licencje i serwis policencyjny oprogramowania ERP w Ameryce Północnej - 11,8 mld USD (czyli 50,2% całej kwoty), 29,8% tortu ERP przypadło Europie Zachodniej (7,3 mld USD), 11,1% Azji (2,6 mld USD) i 7,2% reszcie świata.

W ubiegłym roku największym dostawcą systemów ERP na świecie był SAP (18% rynku), na drugim miejscu znalazły się ex aequo Oracle i PeopleSoft (po 5,4%), na kolejnych J.D Edwards (2,6%), Cerner (2%) i - dzięki przejęciu firm Navision i Great Plains - Microsoft (2%). W Polsce największym dostawcą systemów ERP również jest SAP (28% rynku), jednak dogania go Oracle (23,7%). Na kolejnych miejscach w 2002 roku znalazły się: IFS (7,5%), Exact (3,7%), BPSC (3,6%) i Teta (3,5%).

IDC opublikowało również wysokość wydatków na systemy ERP liczoną na głowę mieszkańca poszczególnych państw europejskich. Przeciętna w Unii Europejskiej to ok. 14 - 22 USD na głowę, choć różnice dla poszczególnych państw są znaczne. Np. we Włoszech i Wlk. Brytanii są to wydatki rzędu 22-25 USD, a w Grecji - tylko 1 USD. W Polsce wskaźnik ten wynosi 2,5 USD, a dla porównania w Czechach 6,5 USD, na Węgrzech 3,8 USD, w Słowenii ponad 8 USD i w Rosji 0,5 USD.

W rankingu wydatków na oprogramowanie w ogóle, liczonych na głowę jednego mieszkańca, również nie wypadamy najlepiej. Dla Europy Zachodniej jest to średnio 60 USD per capita, w Czechach - ok. 25 USD, na Węgrzech ok. 22 USD, a w Polsce - jedynie ok. 11 USD.

Wartość rynku ERP w Europie Środkowej i Wschodniej (z uwzględnieniem Rosji) IDC ocenia na 360 mln USD w 2003 r., 317 mln USD w roku ubiegłym i 230 mln USD w roku 2000. Wartość tego rynku w Polsce na bieżący rok szacowana jest na niecałe 110 mln USD, w porównaniu ze 100 mln USD w roku 2002 i niecałymi 80 mln USD w roku 2000.

Według IDC w latach 2002 - 2007 wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej rynek ERP najszybciej będzie rósł w Rosji (o 26%), gdzie w tej chwili jest dopiero w fazie początkowej, na drugim miejscu pod względem dynamiki wzrostu znajdzie się Słowenia (24%), na trzecim Czechy (13%), a na czwartym Polska i Słowacja (po 12%).

W latach 2000 - 2002 nastąpiły zmiany w strukturze polskiego rynku ERP. W 2000 r. zdecydowanie dominowały na nim systemy wspomagające księgowość (45% rynku), na drugim miejscu znajdowały się programy obsługujące sprzedaż i magazyny (27%), na trzecim - kadry i płace (6%). W tej chwili księgowość nadal jest na pierwszym miejscu, ale ma już tylko 31% rynku, sprzedaż i magazyn - 19%, a kadry i płace już 17%.

Nasycenie polskiego rynku jeszcze wciąż nie jest znaczne - jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez IDC na próbie 500 przedsiębiorstw, systemów klasy ERP używa zaledwie 58,5% dużych firm w Polsce.


Zobacz również