Słoneczne ramię Javy

Firmy Sun oraz ARM podejmą współpracę nad zintegrowaniem języka Java z mikroprocesorami ARM.

Koncerny Sun oraz ARM podejmą współpracę nad zintegrowaniem języka Java z wykorzystywanymi w telefonach komórkowych mikroprocesorami ARM. Prace te będą miały na celu takie zmodyfikowanie stworzonego przez Sun języka Java, aby możliwe było wbudowanie mechanizmów do jego obsługi bezpośrednio w mikroprocesory. Obecnie nie jest to możliwe, ponieważ Java do poprawnego działania wymaga stosunkowo dużej mocy obliczeniowej.

Na mocy umowy ARM uzyska dostęp do technologii Suna, co pozwoli obu firmom na zsynchronizowanie prac nad językiem Java i jego zaimplementowaniem w procesorach do telefonów komórkowych. Dwa produkowane obecnie przez ARM procesory - ARM7 Thumb oraz ARM9 Thumb - już wykonują niektóre instrukcje Javy dzięki zainstalowanemu w nich rozszerzeniu o nazwie Jazelle. Koncern planuje wyposażyć w obsługę Javy wszystkie produkowane przez siebie procesory.