Słownik nad słowniki

Firma LexLand we współpracy z Wydawnictwami Naukowo-Technicznymi pod marką Leksykonia wydała w wersji multimedialnej zestaw słowników języka niemieckiego.

Firma LexLand we współpracy z Wydawnictwami Naukowo-Technicznymi pod marką Leksykonia wydała w wersji multimedialnej zestaw słowników języka niemieckiego.

Słownik nad słowniki
Program składa się z kilku modułów: słownika naukowo-technicznego WNT, słownika niemieckopolskiego WNT A. Bender, słownika polsko-niemieckiego WNT K. Żaka, zestawu niemieckich czasowników nieregularnych i mocnych oraz systemu zarządzającego TL+ 5.6.

System TL+ 5.6 umożliwia alfabetyczne wyszukiwanie informacji w danej bazie lub zestawie baz danych przez podanie dowolnego ciągu znaków oraz równoczesne przeglądanie wielu baz. Użytkownik może sam tworzyć bazy lub uzupełniać istniejące, dodawać do nich ilustracje i próbki dźwiękowe. Dzięki systemowi możliwa jest współpraca z edytorami tekstu w Windows przez bezpośrednie tłumaczenie zaznaczonych na ekranie wyrazów. Możliwe jest także tłumaczenie zestawu wyrazów lub całych zdań przez znalezienie haseł dotyczących każdego wyrazu w zestawie, także analiza morfologiczna, automatyczna korekta pisowni i generowanie anagramów. Użytkownik może zdefiniować także własny zestaw słowników, co umożliwia skrócenie czasu wyszukiwania hasła.

Współpraca z edytorami tekstów, a także innymi aplikacjami z zastosowaniem mechanizmów Windows (przeciągnij i upuść, OLE, skróty klawiaturowe) sprawia, że praca ze słownikiem komputerowym jest kilkukrotnie wydajniejsza niż ze słownikiem w wersji papierowej. Objaśnienia haseł mogłyby być bardziej wyczerpujące i z przykładami zastosowań poszczególnych słów, gdyż przetłumaczenie wyrazu i jego zapis fonetyczny mogą być niewystarczające dla niektórych użytkowników.