Służba zdrowia wymaga leczenia w całej Europie

Nie tylko w Polsce narzeka się na służbę zdrowia. Obywatele siedmiu krajów Unii Europejskiej ujęci w badaniu The Stockholm Network zgodnie zgłaszali potrzebę reformy systemów ochrony zdrowia w swoich krajach.

Badanie objęło ponad 8 tys. osób w siedmiu krajach: Czechach, Francji, Niemczech, we Włoszech, Holandii, Hiszpanii i Szwecji. 81% ankietowanych obawia się, że bez reformy jakość opieki medycznej nie poprawi się albo spadnie. Jeszcze więcej, bo 84% ankietowanych sądzi, że niezbędne są jak najszybsze zmiany w publicznych systemach ochrony zdrowia. Najsilniej wyrażają taką opinię osoby pracujące i płacące podatki.

Jak podkreślano w raporcie, publiczne systemy ochrony zdrowia w Europie opierają się na zakorzenionym w tych społeczeństwach przekonaniu o potrzebie istnienia państwa opiekuńczego i wierze w społeczną solidarność. Z drugiej strony krajowe systemy ochrony zdrowia otrzymują coraz niższe wpływy wraz z kurczeniem się wpływów do budżetu. To z kolei wiąże się ze starzeniem społeczeństwa i większą mobilnością osób pracujących.

Ponad 3/4 ankietowanych (77%) uważa ponadto, że pacjenci powinni mieć większy dostęp do informacji na temat swoich chorób i jakości opieki jaką byli lub są otoczeni w placówkach medycznych. Za najbardziej wiarygodne źródło informacji na temat stanu służby zdrowia uważani są lekarze i pielęgniarki (85%), obserwacje i doświadczenia własne (78%) oraz media (43%). Mało kto ufa natomiast politykom (18%).