Smartfon z wadą wymieniony na nowy zostanie objęty nowym okresem ochronnym

Smartfon, który posiada wadę fabryczną można wymienić na podstawie przepisów dotyczących rękojmi. Niestety nie są one precyzyjne, co pozwala sklepom interpretować je na naszą niekorzyść. Wkrótce się to zmieni.

W 2014 roku przeprowadzono nowelizację przepisów omawiających prawa konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), w której znalazły się niejednoznaczne zapisy dotyczące rękojmi.

"Art. 568. § 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu."

Mamy tutaj do czynienia z następującymi interpretacjami:

- po wymianie wadliwego towaru okres rękojmi ponownie obowiązuje przez dwa lata

- po wymianie wadliwego towaru okres rękojmi nie przedłuża się (interpretacja, z której korzystają sklepy); oznacza to, że wymieniając smartfon dzień przed upływem dwóch lat od jego zakupu nowy egzemplarz obejmie tylko jednodniowy okres ochronny

Rękojmia - szykuje się nowelizacja

W najbliższych tygodniach sejmowa komisja ds. petycji przygotuje projekt ustawy, który zmieni nieścisłe zapisy dotyczące rękojmi w taki sposób, aby nie można było ich interpretować na niekorzyść konsumenta. Działania te popiera Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który potwierdza, że zapisy w ustawie z 2014 roku faktycznie są niejednoznaczne.

Źródło: Gazeta Prawna