Śmietniki kopalnią poufnych informacji biznesowych

Naukowcy z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego przebadali jak się mają deklaracje firm na temat traktowania poufnych informacji do rzeczywistości.

W pierwszym etapie wśród wrocławskich firm został przeprowadzony sondaż dotyczący sposobu pozbywania się cennych dla firmy dokumentów po ich wykorzystaniu, zarchiwizowaniu lub przedawnieniu. Aż 93% ankietowanych firm zadeklarowało, że w takich wypadkach bezwzględnie niszczy wszelkie dokumenty zawierające ważne dane.

W drugim etapie badacze podjęli próbę weryfikacji tych deklaracji w terenie. Ankieterzy przejrzeli na podwrocławskich wysypiskach 618 worków ze śmieciami. W 275 z nich znalezione zostały śmieci papierowe (44% przebadanych worków), przy czym w 42 były to dokumenty całkowicie nieidentyfikowalne. W pozostałych 233 workach (37,7%) znaleziono łącznie 544 dokumenty. Z badań wyłączono worki, w których znajdowały się pozostałe odpadki (organiczne, odzież, itp.)

Badanie przeprowadzono na zamówienie firmy Fellowes Polska, producenta niszczarek. W br. na zlecenie tej firmy przeprowadzono badania świadomości potrzeby niszczenia dokumentów w Anglii, Niemczech, Francji, Holandii oraz USA. Na podstawie badania oszacowano m.in., że straty poniesione w wyniku niedostatecznego zabezpieczania danych w Wielkiej Brytanii wyniosły 1,3 mld funtów, a w USA 15 mld dolarów.


Zobacz również