Smutny raport MSWiA o informatyzacji polskich urzędów


Większość urzędów (67%) nie prowadzi też żadnych działań w zakresie walki z wykluczeniem cyfrowym. Najgorzej jest w województwie łódzkim, gdzie takie działania prowadzi tylko 17% urzędów. Zresztą poza udostępnianiem Internetu i szkoleniami urzędy prowadzą bliżej niesprecyzowane "projekty przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu". Tylko 55% urzędów posiada Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (PIAP), z czego tylko 25% urzędów posiada jeden taki punkt. Najczęściej znajdują się one w bibliotekach, rzadziej w szkołach. Niestety większość urzędów nie informuje obywateli o lokalizacji PIAP i nie monitoruje ich wykorzystania.

Technologie nie przyspieszają urzędowych spraw

Urzędy z województwa śląskie najczęściej pojawiają się w raporcie jako najlepiej zinformatyzowane i najefektywniej wykorzystujące IT do poprawy funkcjonowania urzędu.

Optymistycznym akcentem jest fakt, że wdrażane technologie w znacznej mierze przyspieszają załatwianie spraw urzędowych. Twierdzi tak aż 71% urzędów. Ponad 50% zapewnia też, że pozwoliło im to uprościć procedury i wzrosła satysfakcja klientów. Co więcej, podobno pracownicy urzędów, które są dobrze zinformatyzowane są bardziej innowacyjni (twierdzi tak aż 70% urzędów) i zaangażowani w pracę. Niestety nie przekłada się to na zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, czy mniejsze obciążenie pracą. Szczególnie widać to na przykładzie urzędów miejskich i gminnych, gdzie zmniejszenie liczby dokumentów papierowych deklaruje tylko 20% z nich. Lepiej wygląda sytuacja w przypadku urzędów centralnych i wojewódzkich - prawie 60% z nich deklaruje, że dzięki nowoczesnym technologiom zmniejszyła się tam znacząco liczba dokumentacji papierowej.

Większość przebadanych urzędów uważa też że wdrażane technologie nie zmniejszają obciążenia pracą. Nie jest też taniej. Aż 57% urzędów deklaruje, że IT nie wpływa na obniżenie kosztów pracy urzędu. Badanie pokazało też, że kierownicy działów IT oraz sami informatycy, którzy tworzą systemy, przygotowują specyfikacje potrzebne do zakupu systemów i narzędzi oraz wdrażają je nie wiedzą tak naprawdę jaki jest wpływ tych narzędzi na pracę urzędu i świadczenie usług. Zdecydowana większość urzędów (71%) uważa, że też, że nie ma żadnych osiągnięć, które można by rozpowszechnić w innych urzędach. Poczucie sukcesu mają jedynie niektóre urzędy wojewódzkie i centralne. Niżej z samooceną jest znacznie gorzej. Jeśli jednak zdarzy się, że urzędy uważają, że odniosły sukces w stosowaniu dobrych i godnych naśladowania praktyk, dotyczą one rozwoju usług online, elektronicznego obiegu dokumentów i upraszczania procedur.

Śląsk górą w e-Administracji

Urzędy z województwa śląskie najczęściej pojawiają się w raporcie jako najlepiej zinformatyzowane i najefektywniej wykorzystujące IT do poprawy funkcjonowania urzędu. To w tym województwie najwięcej instytucji korzysta z systemów elektronicznego zarządzania dokumentami. Tamtejsze urzędy najliczniej integrują też systemy z platformą ePUAP i planują udostępniać obywatelom usługi przez Internet. Śląskie urzędy przodują także w ograniczaniu papierowej dokumentacji dzięki wykorzystaniu IT. Prawie 40% tamtejszych urzędów deklaruje, że wprowadzenie nowych technologii znacząco wpływa na zmniejszenie liczby dokumentów papierowych.

Urzędy ze Śląska najczęściej też deklarują, że odniosły sukces w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie rozwoju usług online i upraszczania procedur, które mogą być naśladowane przez inne urzędu. Śląskie urzędy są też jednymi z najczęściej korzystającymi z funduszy unijnych na IT, a w tym zakresie polskie urzędy mają dość duże problemy. Niecałe 40% z nich deklaruje, że wykorzystywało i wykorzystuje fundusze unijne na informatyzację zaprogramowane na lata 2007-2013. Najgorzej jest w urzędach województwa wielkopolskiego, gdzie z funduszy unijnych korzysta jedynie 4% z nich oraz w urzędach województwa kujawsko-pomorskiego - 20%.