Software Translator

Szwedzka firma Eurocity Software AB (www.eurocitysoftware.com) oferuje Software Translator służący do lokalizacji oprogramowania w Windows (27 języków).

Pakiet działa jak driver, który jest instalowany albo po zainstalowaniu tłumaczonego oprogramowania, albo jako integralna część wstępnej instalacji. Oprogramowanie działa bez naruszania i dopasowywania kodu źródłowego.

Autor programu dodaje tłumaczenia do słownika (np. Open – Otwórz). W chwili uruchomienia tłumaczonego programu (z listy aplikacji w ST) oryginalny termin w menu jest zastępowany przez polskie tłumaczenie.

Jest to oferta dla dystrybutorów oprogramowania (lokalizacja zagranicznego software'u) i producentów oprogramowania (tłumaczenie z polskiego na inne języki). Oprogramowanie ES tworzy tańszą alternatywę w stosunku do zwykłej lokalizacji (tłumaczenia kodu źródłowego). Producent jest w stanie zaoferować swoje produkty bez przetwarzania kodu źródłowego, a dystrybutor może oferować w polskich wersjach produkty, których normalnie nie opłacałoby się lokalizować.