SolidWorks prezentuje eDrawings Professional

SolidWorks Corporation ujawniła eDrawings Professional, nowe oprogramowanie umożliwiające zespołom pracującym nad wspólnymi projektami wymianę plików roboczych za pomocą poczty elektronicznej.

eDrawings Professional przedstawione przez Solidworks to oprogramowanie stworzone z myślą o usprawnieniu zespołowej pracy nad projektem i pozwalające wymieniać się plikami roboczymi przy pomocy poczty elektronicznej. W praktyce oznacza to, że każdy kto otrzyma plik 'eDrawing' utworzony w eDrawings Professional może go przeglądać i wprowadzać komentarze bez potrzeby korzystania z osobnego programu. SolidWorks eDrawings umożliwia tworzenie skompresowanych elektronicznych grafik, a małe rozmiary otrzymywanych plików przyspieszają obieg projektów. eDrawings Professional oferuje narzędzie 'markup pen' za pomocą którego tworzy się obrazy typu 'review-enabled' tzn. że po ich otrzymaniu może określać ich rozmiar, podświetlać wybrane fragmenty i wprowadzać tekstowe komentarze. Operacje te nie wymagają stosowania dodatkowych programów, a stworzone komentarze można np. zgromadzić w oddzielnym pliku zwanym 'reviews'.

eDrawings Professional zbudowane jest w oparciu o technologię HOOPS opracowaną przez Tech Soft America, a komponenty takie jak HOOPS 3D Application Framework, Stream Toolkit i Net Server umożliwiają stosowanie przekazów strumieniowych i wydajnych mechanizmów kompresji plików. Ceny programu eDrawings Professional rozpoczynają się od 995 USD, przeglądarka eDrawings Viewer rozpowszechniana jest bezpłatnie, a wersję próbną eDrawings Professional można pobrać z witryny producenta.

http://www.solidworks.com/edrawings


Zobacz również