Sony oszacowała straty z tytułu ataku na Playstation Network

PlayStation Network nie działało przez 25 dni. Nietrudno domyśleć się, że pociągnęło to znaczne straty dla japońskiego koncernu. Sony oszacowało je na ponad 170 milionów dolarów.

Sony zmuszone zostało do zamknięcia serwisu PlayStation Network po tym jak padło ofiarą ataków hakerskich. Następstwem działania cyberprzestępców był wyciek ponad 100 milionów danych osobowych użytkowników PSN.

Sony szacuje straty na 14 mld jenów (ok. 171 mln dolarów). Dokładne dane poznamy w wynikach na koniec kolejnego roku budżetowego, czyli 31 marca 2012 roku. Ataki miały bowiem miejsce po zakończeniu roku fiskalnego.

To nie koniec problemów Sony. Spółka poniosła także olbrzymie straty związane z tegorocznym trzęsieniem ziemi oraz tsunami jakie miało miejsce w Japonii. Wszystko to może kosztować Sony nawet 3 mld dolarów.

Eksperci uważają, że straty są tak znaczne, iż mogą zachwiać kondycją finansową spółki. Czy tak się stanie i jak trudną sytuację Sony wykorzystają konkurenci? O tym powinniśmy się przekonać już w najbliższych miesiącach.