SpaceSniffer 1.1.2.0 - znajdź swoje pliki

Jeżeli uważasz sposób prezentacji danych przez tradycyjne menedżery plików za nieczytelne skorzystaj z graficznej prezentacji zapisanych na dysku informacji. Zainstaluj w tym celu program Space Sniffer.

SpaceSniffer 1.1.2.0 - znajdź swoje pliki

SpaceSniffer 1.1.2.0

Space Sniffer to nietypowy program służący do wizualizacji zapisanych na dysku danych. Bardzo często użytkownik nie zdaje sobie sprawy, ile miejsca zajmują przechowywane w komputerze foldery oraz pliki i zastanawia się, dlaczego na dysku brakuje wolnej przestrzeni. Space Snifer pokazuje w sposób graficzny miejsce na dysku oraz miejsce zajmowane przez obiekty na dysku. W ten sposób pozwala łatwo ocenić, które katalogi są duże, a które małe. Jest wygodniejszy od tradycyjne prezentacji stosowane w menedżerach plików.

Aplikacja pozwala definiować stopień szczegółowości prezentacji. Dzięki temu okno programu pozostaje czytelne mimo dużej ilości danych przeznaczonych do prezentacji. Podwójne kliknięcie na dany obiekt (na przykład katalog) powoduje jego przybliżenie i wyświetlenie zawartości. Różne typy danych (dyski, foldery, wolna przestrzeń) oznaczone są kolorami. Można je także filtrować.

Za pomocą filtrów prezentację danych łatwo ograniczyć do plików nierozpoznanych, do katalogów większych od podanych rozmiarów czy też obiektów o określonej wielkości. Prezentowane dane łatwo wyeksportować w postaci czytelnego raportu.

Space Snifer nie wymaga instalacji w systemie więc można go uruchamiać z nośników przenośnych. Program jest w angielskiej wersji językowej. Aplikacja jest darmowa.

Pobierz: SpaceSniffer 1.1.2.0