Spada poziom FDI

Jak wynika z analiz Kancelarii Allen&Overy, poziom zagranicznych inwestycji w akcje i udziały polskich spółek rośnie, a bezpośrednich inwestycji zagranicznych - spada.

W 2010 roku wpływy z bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) w ubiegłym roku były o ponad połowę niższe niż w 2007 roku, natomiast wpływy z inwestycji portfelowych za 2009 r. były rekordowo wysokie i wyniosły 29,3 mld USD.

Z analiz międzynarodowej kancelarii prawniczej Allen & Overy LLP wynika, że w Polsce zmniejsza się udział FDI na rzecz zakupów przez zagranicznych inwestorów akcji i udziałów w polskich spółkach (inwestycje portfelowe).

W 2010 roku wpływy z FDI w Polsce wyniosły 9,7 mld USD, a dla porównania, w 2007 r. - 23,6 mld USD. Odpływy kapitału z inwestycji wyniosły 4,7 mld USD, było to poniżej poziomu rekordowego z roku 2006 r. - 8,9 mld USD.

Natomiast inwestycje portfelowe w 2009 r. osiągnęły rekordową wartość 29,3 mld USD, a odpływy - 1,7 mld USD. Była to kwota niższa niż w szczytowym momencie przed kryzysem w 2007 r. - 8 mld USD.

Łącznie wpływy z inwestycji bezpośrednich i portfelowych w ubiegłym roku wyniosły 40,6 mld USD, wobec 52,3 mld USD w 2007 roku. Odpływy kapitału osiągnęły w 2009 r. wartość 4,6 mld USD, a przed kryzysem, w 2006 r. - 13,9 mld USD.