Spada sprzedaż CD

W 1. kwartale bieżącego roku sprzedaż płyt CD na amerykańskim rynku spadła o 20%. Koncerny nagraniowe winą obarczają przede wszystkim piractwo, ale to tylko część prawdy - należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, że w 2006 roku ze sprzedaży CD zrezygnowało w USA 800 sklepów, a wzrosła sklepowa sprzedaż DVD.

Z drugiej strony zauważono aż 54-procentowy wzrost sprzedaży muzyki online. Nie uchroniło to jednak rynku muzycznego przed ogólnym, 10-procentowym spadkiem sprzedaży.

Nie można jednak całkowicie winić za to piratów. Wręcz przeciwnie, prawdopodobnie sam przemysł muzyczny przyczynił się do takiej sytuacji. Rozpoczęcie online'owej sprzedaży poszczególnych utworów zaowocowało znacznym wzrostem popytu. Jednocześnie spadła sprzedaż całych albumów. Wystarczy wspomnieć, że najbardziej popularne albumy sprzedawały się w 10-krotnie mniejszych nakładach, niż w przeszłości.

Trzeba też zauważyć, że w Sieci coraz większą popularnością cieszą się konkurencyjne wobec muzyki formy rozrywki. Klienci część swoich pieniędzy zaczęli więc wydawać na inne cele, niż muzyka.