Spadająca nadwyżka

W lipcu br. spadła znacząco nadwyżka obrotów bieżących strefy euro.

Jak podał Europejski Bank Centralny, w Eurolandzie nadwyżka obrotów bieżących spadła w lipcu br. do 1,2 mld euro z 2,8 mld euro. Łączny odpływ inwestycji bezpośrednich i portfelowych ze strefy euro wyniósł 38,9 mld euro netto, w czerwcu br. wysokość napływu inwestycji wyniosła 37 mld euro.

W lipcu mieszkańcy strefy euro kupili więcej nieeuropejskich obligacji i bonów skarbowych niż miesiąc wcześniej, a inwestorzy spoza UE sprzedali więcej dłużnych papierów skarbowych Eurolandu.