Spadające wskaźniki

W lipcu br. spadł w Polsce wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym i w budownictwie ale wzrósł wskaźnik koniunktury w przetwórstwie przemysłowym.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w lipcu w porównaniu z czerwcem br. wzrósł w Polsce wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym do plus 7 z plus 2. Spadł natomiast wskaźnik koniunktury w budownictwie do plus 15 z plus 23 w czerwcu 2003 r. Spadł również wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym - do minus 21 z minus 19 w czerwcu br.

Licząc rok do roku w lipcu spadł wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym i wzrosły wskaźniki koniunktury w budownictwie i w przetwórstwie przemysłowym.