Spadek deficytu

Jak podał Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, deficyt budżetowy na koniec tego roku może być o 10 mld mniejszy od przewidywanego.

Przedstawiciele IBnGR są zdania, że rządowi uda się w 2004 roku zaoszczędzić 10 mld zł w stosunku do kwoty przewidywanej w ustawie budżetowej.

Część zaoszczędzonych pieniędzy zostanie wykorzystana na inne cele, np. więcej niż zaplanowano powinien dostać Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, część środków, zdaniem ekspertów z IBnGR zostanie wykorzystana na obsługę zadłużenia zagranicznego.