Spadek indeksu PMI

Aktywność w sektorze produkcji w krajach strefy euro spadła w lutym br. do poziomu najniższego od 12 lat.

Indeks PMI dla sektora produkcji w strefie euro, sporządzany przez firmę badawczą Markit, spadł z 34,4 punktu w styczniu do 33,5 punktu w lutym br. - jest to rekordowo niski poziom. Indeks nowych zamówień również znalazł się poniżej dotychczasowych pułapów - 28,2 punktu.

Indeks PMI poniżej 50 punktów oznacza spadek aktywności.

Niewielki wzrost aktywności w sektorze produkcji w styczniu br. sprawił, że część analityków spodziewała się pozytywnego odwrócenia trendu. Wyniki z lutego pogrzebały te nadzieje.