Spadł Pengab

Opracowywany przez Pentor wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w lipcu br. o 0,5 punktu w porównaniu z czerwcem.

W lipcu 2004 roku Pengab osiągnął poziom 27,1 punktu. Był to już kolejny spadek - w czerwcu Pengab spadł do 27,6 punktu, o 2,2 punktu w porównaniu z majem.

Wskaźnik prognoz wzrósł w lipcu o 0,2 punktu, do 34,1 punktu, a ewaluatywna strona indeksu spadła o 1,2 punktu, do 20,1 punktu.

Pentor sporządza indeks Pengab co miesiąc, na podstawie ankiet wśród przedstawicieli 200 placówek bankowych.