Spadło bezrobocie

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w lipcu br. w Polsce stopa bezrobocia spadła do 17,9%.

W porównaniu z lipcem 2004 roku odnotowano większą liczbę nowo zarejestrowanych bezrobotnych, ale jednocześnie wzrosła liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z urzędów pracy.

Do urzędów pracy zgłoszono w lipcu mniej ofert pracy niż w czerwcu, ale więcej niż rok wcześniej.

W lipcu br. w urzędach pracy było zarejestrowanych 2809 tys. osób (w tym 1513 tys. kobiet), o 18,4 tys. mniej niż w czerwcu (o 0,7%) i o 7,7 mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wśród ogólnej liczby bezrobotnych, 41,6% to mieszkańcy wsi.

W sumie stopa bezrobocia w lipcu 2005 r. wyniosła 17,9%, wobec 18% w czerwcu i 19,3% w lipcu 2004 roku. Najwyższa stopa bezrobocia była w lipcu br. w województwach: warmińsko - mazurskim (27,5%), zachodniopomorskim (25,3%) i lubuskim (24,5%). Najniższa w województwach: małopolskim (13,9%), mazowieckim (14,4%), podlaskim (14,7%) i wielkopolskim (15,1%).

Z danych GUS wynika, że pod koniec lipca br. 359 zakładów pracy zapowiedziało zwolnienie w najbliższym czasie 22,2 tys. pracowników, w tym 3,9 tys. osób z sektora publicznego.


Zobacz również