Spam tylko na życzenie

Parlament Europejski przegłosował nowe przepisy dotyczące prywatności użytkowników Internetu oraz sposobu przechowywania danych osobistych o klientach przez firmy świadczące usługi telekomunikacyjne i internetowe. Celem nowych przepisów wchodzących w skład prawa telekomunikacyjnego jest m.in. podniesienie wiarygodności e-commerce.

Parlament Europejski przegłosował nowe przepisy dotyczące prywatności użytkowników Internetu oraz sposobu przechowywania danych osobistych o klientach przez firmy świadczące usługi telekomunikacyjne i internetowe. Celem nowych przepisów wchodzących w skład prawa telekomunikacyjnego jest m.in. podniesienie wiarygodności e-commerce.

Zapisy odnoszą się m.in. do tzw. spamu. Według nowych przepisów firmy marketingowe i usługodawcy internetowi będą mogli przesyłać swoim klientom listy reklamowe jedynie w przypadku, gdy klient sam ich o to poprosi.

Użytkownik będzie musiał być także podczas surfowania po Internecie dokładnie informowany przed każdym otrzymaniem "cookie" o celu zbierania informacji. Takie informacje powinny więc znaleźć się na każdej witrynie umieszczającej w komputerze gościa "ciasteczka".

Nowe prawo ma być obecnie zaadoptowane w ciągu kilku miesięcy w państwach UE, a jego wprowadzenie jest spodziewane na koniec 2003 roku. Firmy w krajach Unii będą zobowiązane do wymazywania danych elektronicznych o klientach po okresie wykorzystania ich do celów billingowych. Agencje i instytucje rządowe będą jednak mogły wymagać od operatorów przechowywania wybranych danych osobowych nawet latami, jeśli będzie się to wiązało z bezpieczeństwem. Według przeciwników zapisów spowoduje to m.in. znaczny wzrost nakładów firm telekomunikacyjnych na działania związane z przechowywanie danych. Przepisy umożliwiają służbom policyjnym większy dostęp do zawartości przechowywanej w telefonach komórkowych, poczcie elektronicznej i faksach. Rządy państw UE zyskać mają dzięki temu większy dostęp do informacji o charakterze osobistym, co ma im pomóc w walce z przestępczością.


Zobacz również