Spamihilator wkracza do akcji!

Dobrze skonfigurowany, bezpłatny program antyspamowy to skuteczna broń przeciw niechcianym wiadomościom. Wyjaśniamy, jak się do tego zabrać.

Dobrze skonfigurowany, bezpłatny program antyspamowy to skuteczna broń przeciw niechcianym wiadomościom. Wyjaśniamy, jak się do tego zabrać.

Spamihilator 0.9.8.4 to pod kilkoma względami najlepszy wybór. Jest bezpłatny, można wyposażyć go w polską wersję językową interfejsu, nie sprawia kłopotów w codziennym użytkowaniu. Ponadto będzie bardzo skuteczny, jeśli nauczysz go rozpoznawać spam. Dlatego postanowiliśmy omówić przygotowanie obrony antyspamowej na przykładzie właśnie tego programu.

Instalacja nie sprawi ci trudności, zwróć jedynie baczniejszą uwagę na okna dotyczące wyboru używanego klienta pocztowego i kont pocztowych. Program sam wykrywa zainstalowane w komputerze programy do obsługi poczty, ale jeśli znajdzie ich kilka, musisz wybrać, których używasz (ilustracja 1). W następnym oknie pojawi się lista skonfigurowanych w wybranym programie kont pocztowych. Zaznacz te, z których wiadomości mają być filtrowane (ilustracja 2). Po tych czynnościach Spamihilator sam zmodyfikuje konfigurację twojego klienta pocztowego oraz dopisze się do listy autostartu. Ikona programu pojawi się w zasobniku systemowym. Spamihilator jest już gotowy do pracy, ale wstrzymaj się jeszcze z uruchamianiem klienta pocztowego.

Aby program miał polski interfejs, musisz go zainstalować z pakietu językowego (znajdziesz go na dołączonej płycie). Po uruchomienie pliku wykonywalnego nastąpi automatyczna instalacja i przełączenie interfejsu na polski. Od tej pory nazwy funkcji i ustawień będziemy podawać w wersji polskiej. Jeśli zechcesz w przyszłości zmienić język, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu w zasobniku systemowym (ilustracja 3), wybierz z menu opcję Ustawienia i w nowym oknie przejdź do gałęzi Język.

Spamihilator wkracza do akcji!
Teraz przejdź do Nadawcy/Znajomi (ilustracja 4). Wiadomości nadchodzące od nadawców umieszczonych na liście widocznej w tym oknie będą przepuszczane przez filtry (jest to tzw. biała lista). Dla wygody kliknij przycisk Import, aby wczytać adresy z książki adresowej. W nowym oknie pozostaw zaznaczoną opcję Książka adresowa Windows i kliknij OK. Pojawi się okno (ilustracja 5) z pierwszym w kolejności adresem z książki adresowej. Przycisk Tak pozwala zatwierdzać pojedynczo nadawców, ale jest również dostępny przycisk Tak dla wszystkich. Nadawców, których zabrakło w książce adresowej, pozwala dopisać przycisk Dodaj. W identyczny sposób działa okno Zablokowani nadawcy, ale dodanie tu adresu pocztowego przynosi odwrotny skutek - wszystkie bez wyjątku wiadomości od umieszczonych tu nadawców będą blokowane (tzw. czarna lista).

Spamihilator wkracza do akcji!
Przejdź jeszcze do gałęzi Załączniki (ilustracja 6) i przejrzyj widoczną w nim listę rozszerzeń plików, które są zablokowane. Możesz dodać nowe rozszerzenia lub usunąć już wpisane, jeśli np. chcesz odbierać załączniki z rozszerzeniem EXE. Wszystkie wprowadzone dotychczas zmiany w ustawieniach zatwierdź przyciskiem OK.

Gdy teraz uruchomisz swojego klienta pocztowego i rozpoczniesz odbieranie wiadomości, Spamihilator sam wkroczy do akcji (informuje o tym pojawienie się małego okna w prawym dolnym rogu ekranu - ilustracja 7). Po zakończeniu przyjmowania poczty zakwalifikowane wiadomości zostaną przekazane do skrzynki odbiorczej programu pocztowego, a spam znajdzie się w Koszu Spamihilatora (ilustracja 8). Jeśli chcesz sprawdzić, co w nim jest, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Spamihilator i wybierz opcję Kosz. W tym oknie przycisk Przywróć pozwala przesłać błędnie rozpoznaną wiadomość do skrzynki odbiorczej.

Podstawową metodą blokowania spamu zastosowaną w programie jest klasyfikator Bayesa. Ta metoda statystyczna polega na ocenie częstotliwości występowania w listach słów charakterystycznych dla spamu oraz dla zwykłych wiadomości. Istota tej metody polega na tworzeniu wzorców spamu indywidualnych dla każdego użytkownika, ale to wymaga czasu. Początkowo program regularnie robi błędy, bo dysponuje tylko podstawowym słownikiem przygotowanym przez jego autora.

Jeśli chcesz poprawić skuteczność wykrywania spamu, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu w zasobniku systemowym (ilustracja 3) i wybierz opcję Obszar treningu. Pojawi się okno z listą wszystkich odebranych ostatnio wiadomości (ilustracja 9). Przejrzyj listę wiadomości, a gdy odkryjesz źle sklasyfikowaną przez program, popraw błąd. W wypadku spamu, który został przepuszczony, zaznacz daną wiadomość i kliknij przycisk Spam. Natomiast gdyby program okazał się nadgorliwy i zatrzymał zwykłą wiadomość, zaznacz ją i kliknij przycisk NIE-Spam. Wiadomości rozpoznanych prawidłowo nie ma sensu oznaczać. Gdy już wskażesz wszystkie zauważone błędy, kliknij przycisk Nauka! Spamihilator rozpocznie analizę oznaczonych wiadomości i zmodyfikuje swoje wzorce.

Jeśli jesteś ciekaw, jak wygląda wzorzec spamu utworzony przez program lub chcesz go ręcznie zmodyfikować, przejdź do okna ustawień, jak to opisano wcześniej, a następnie kliknij gałąź Słowa kluczowe (ilustracja 10). Zobaczysz listę słów kluczowych, a przy każdym z nich wartość procentową, np. wskaźnik 100 procent przy słowach "premium card" wskazuje, że wystąpienie tych wyrazów w wiadomości z całkowitą pewnością oznacza spam. Z kolei słowo "promotion" ma wskaźnik 50 procent, czyli tylko co druga wiadomość z tym słowem będzie spamem. Zwróć uwagę, że wartości mogą zmieniać się na kolejnych etapach "nauki" programu. Wartości procentowe możesz również zmieniać ręcznie przyciskiem Edytuj, a nowe słowa wprowadzać za pomocą przycisku Dodaj (ilustracja 11).

Gdy program będzie przepuszczał zbyt dużo spamu lub zatrzymywał za dużo zwykłych wiadomości, nie musisz zmieniać wartości procentowych przy każdym wyrazie. Wystarczy kliknąć gałąź Agresywność (ilustracja 12) i wybrać jeden z pięciu predefiniowanych poziomów filtrowania. Przy każdym znajduje się dokładna charakterystyka. Przyjrzyjmy się bliżej polu Poziom prawdopodobieństwa, widocznemu w prawym dolnym rogu okna ustawień. Liczba w nim wpisana oznacza restrykcyjność filtrowania w odniesieniu do podstawowego algorytmu oceniającego, czy dana wiadomość jest spamem, czy nie. Wpisana w nim wartość jest różna dla każdego poziomu i co ciekawe, prawdopodobieństwo może przekraczać 100 procent. Jak to działa? Mechanizm analizujący dla każdej wiadomości wylicza prawdopodobieństwo, że jest ona spamem. Przy przekroczeniu pewnego poziomu prawdopodobieństwa dana wiadomości zostaje uznana za spam i trafia do Kosza. Przykładowo, dla poziomu normalnego wartość graniczna wynosi 100 procent, co oznacza, że wystąpienie słów "premium card", mających wskaźniki 100 procent, zakwalifikuje daną wiadomość jako spam. Gdy zmienisz poziom ochrony na wysoki, graniczny poziom prawdopodobieństwa spadnie do 70 procent. W konsekwencji wystarczy już wystąpienie słowa "purchase", mającego niższy wskaźnik (80 procent), aby wiadomość trafiła do kosza ze spamem. Gdy zechcesz złagodzić filtr i wybierzesz poziom Niski, mający graniczne prawdopodobieństwem 150 procent, do uznania wiadomości za spam będzie potrzebne wystąpienie słów "premium card" oraz "purchase".