Spamowe sito

Powstał nowy protokół internetowy, który ułatwia walkę z niechcianą pocztą elektroniczną.

Praktycznie jedynym sposobem na niechciane listy elektroniczne z treściami reklamowymi stało się stosowanie tzw. filtrów. Użytkownicy programów pocztowych (np. Outlook) mogą "nakazać" aplikacji, aby nie pobierała z serwera wiadomości wysłanych z pewnych adresów lub zawierających określane przez użytkownika treści. Dotychczas definiowanie takich filtrów było nieco uciążliwe. Wysiłki informatyków z firm Mirapoint, Cyrusoft i Qualcomm zaowocowały stworzeniem protokołu internetowego, który może służyć za swego rodzaju sito dla spamu. Obecnie nad protokołem nazwanym "Sieve" pracują specjaliści z Internet Engineering Task Force. Jeżeli wydadzą oni pochlebną opinię na temat nowej technologii, to prawdopodobnie będzie ona do powszechnego użytku.

Sieve umożliwi szybkie zakładanie filtrów, a także zarządzanie niechcianymi wiadomościami (np. usuwaniem określonych listów zanim jeszcze trafią do pocztowej skrzynki użytkownika). Dotychczas istniejące rozwiązania pozwalały co najwyżej oczyścić zapełnioną już skrzynkę. Rozwiązanie będzie dogodne również dla administratorów serwerów pocztowych, gdyż umożliwi zakładanie blokad na serwerach dla całej lokalnej sieci komputerowej.

Z badań przeprowadzonych przez International Data Corporation wynika, iż zjawisko spamu z roku na rok stanowić będzie coraz większy problem. Przewiduje się bowiem, iż do 2005 r. liczba przesyłanych rocznie elektronicznych wiadomości potroi się i sięgnie 25 mld.


Zobacz również