Specjalne strefy ekonomiczne w rozkwicie

Ubiegły rok był bardzo korzystny dla specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Napłynęła rekordowa wielkość inwestycji - 10,5 mld zł, o 0,5 mld zł więcej niż w roku 2006. W tym roku, jak szacują eksperci KPMG, skumulowana wartość inwestycji przekroczy 50 mld zł.

Jak wynika z raportu firmy doradczej KPMG "Specjalne Strefy Ekonomiczne - Edycja 2008", w tym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Ich całkowita dopuszczalna powierzchnia została zwiększona do 20 tys. ha, a ich okres działania został wydłużony do 2020 roku, co jest dodatkową zachętą dla inwestorów.

W badaniu KPMG uczestniczyli inwestorzy prowadzący działalność gospodarczą na terenie sse. Ponad połowa respondentów pozytywnie oceniała swoją strefę, a 20% - bardzo pozytywnie. Firmy, które podjęły decyzję o działaniu w sse są zadowolone z decyzji i chwalą sobie warunki prowadzenia działalności gospodarczej w strefach.

Inwestorzy uważają jednak, że sse powinny zapewnić dodatkowe usługi, takie jak szkolenia, lepsza polityk informacyjna, doradztwo prawno-podatkowe oraz umożliwić ściślejszą współpracę z inwestorami.

W 2007 roku zmniejszyły się w sse problemy ze znajdowaniem pracowników na stanowiska kierownicze i robotnicze, natomiast nadal trudno jest pozyskać inżynierów.

Ponad połowa respondentów jako największą przeszkodę w prowadzeniu działalności wymienia niejasności związane z przepisami (głównie podatkowymi). Mają problemy z interpretacją przepisów, rozdzielania kosztów i przychodów opodatkowanych od kosztów i przychodów zwolnionych z podatków.

Inwestorzy najwyżej oceniają strefę w Łodzi i w Wałbrzychu. Ponad 90% przedsiębiorstw działających na terenie Łodzi oceniło tę sse jako dobrą lub bardzo dobrą. Strefa wałbrzyska uzyskała ponad połowę ocen bardzo dobrych.

Najbardziej efektywną strefą w 2007 roku, pod względem wskaźników operacyjno-finansowych, była strefa pomorska, głównie dzięki dynamice wzrostu nakładów inwestycyjnych, tempa rozwoju miejsc pracy i wysokich nakładów na rozbudowę infrastruktury. Jednocześnie otrzymała od inwestorów najniższe oceny spośród wszystkich 14 działających w Polsce sse.


Zobacz również