SpeedswitchXP 1.51

Bezpłatny program zarządzający zużyciem energii komputerów przenośnych i sterujący pracą szyny systemowej.

Za pomocą przejrzystego interfejsu można ustawić czas bezczynności, po którym maszyna przechodzi w stan oczekiwania, hibernacji, po którym dyski przestają pracować, czy wyświetlacz się wyłącza. W programie użytkownik definiuje dwa tryby pracy: gdy komputer działa z zewnętrznego zasilania i gdy pracuje na bateriach. Narzędzie umożliwia również ustawienie prędkości procesora pod kątem zużycia energii. Dodatkowo program wyświetla bardzo dokładne informacje o procesorze.